EU:s utvecklingsministrar diskuterar coronapandemins konsekvenser för Afrika

EU:s utvecklingsministrars möte hålls den 29 september som videokonferens. Finland representeras vid mötet av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

På mötets agenda står coronapandemins konsekvenser för Afrika och EU:s insatser samt förhandlingarna om Post-Cotonouavtalet som gäller EU:s förbindelser med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Vid mötet får ministrarna också höra ett anförande av David Beasley, generaldirektör för FN:s livsmedelsprogram (WFP).  

Ministrarna ska söka lösningar som hjälper EU att genom sin Team Europe-strategi möta pandemins konsekvenser i Afrika både på kort och på lång sikt. Det finns en rädsla för att de afrikanska staternas ekonomi kommer att dyka djupt, vilket leder till ökad fattigdom på den afrikanska kontinenten.

”Finland har tillsammans med de övriga nordiska länderna betonat att återhämtningsåtgärderna ska vara klimatvänliga och hållbara – Building Back Better and Greener. Finland framhäver särskilt investeringar som stärker unga personers möjligheter och samhällenas hållbarhet på såväl det ekonomiska området som på hälsoområdet”, säger minister Skinnari. ”Dessa frågor tar vi kontinuerligt upp även i EU-diskussionerna.”

Av EU:s Team Europe-stödpaket hade fram till sommaren gått cirka fem miljarder euro till Afrika söder om Saharaöknen. ”Om kommissionen, medlemsländerna, Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling deltar i insatsen – Team Europe – har vi en verklig möjlighet att vända utvecklingen. Samtidigt stärker vi EU:s ställning som en internationell aktör, vilket just nu är särskilt efterlängtat”, säger minister Skinnari. 

Kommissionär Jutta Urpilainen ger en översikt över de pågående förhandlingarna mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet om Post-Cotonouavtalet. Vid mötet dryftas också olika sätt att rikta EU:s utvecklingssamarbete till Belarus.

Ytterligare information: 
Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729
Katja Ahlfors, chef för enheten för utvecklingspolitik, tfn +358 295 350 191

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi