EU:s utvecklingsministrar håller möte om Afghanistan

EU:s utvecklingsministrar håller ett videomöte måndagen den 11 oktober för att diskutera situationen i Afghanistan. Finland representeras av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Under mötet diskuteras EU:s gemensamma insatser för att stödja afghanerna i detta läge när den humanitära situationen har förvärrats och samhällets grundläggande tjänster håller på att rasa. Det befaras att läget i Afghanistan förvärras ytterligare när vintern kommer. Nu är det ytterst viktigt att trygga de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnornas och flickornas rättigheter.

Finland anser att det är viktigt att EU-länderna samordnar sitt humanitära bistånd effektivt. Samtidigt behövs en diskussion om utvecklingssamarbetets framtid och gemensamma kriterier.  Utgångspunkten för EU:s åtgärder är att EU inte stöder talibanförvaltningen. Det är också viktigt att stödja Afghanistans grannstater. 

”En humanitär katastrof måste förhindras. EU är en central aktör när det gäller att möjliggöra ett omfattande internationellt politiskt och ekonomiskt samarbete. Vi kan inte tillåta att Afghanistan blir en bas för irreguljär migration och narkotikahandel eller en grogrund för terrorism”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Ytterligare information: 
Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn + 358 50 574 1729
Salla Sammalkivi, chef för utvecklingspolitiska enheten, tfn +358 295 350 023

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi