Representant för Afrikas horn Rondos besöker Finland

Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn Alexander Rondos besöker Finland den 28–29 augusti.

Till den särskilda representanten Rondos ansvarsområde hör länderna på Afrikas horn (Djibouti, Eritrea, Etiopien, Somalia, Sudan, Sydsudan och Uganda) samt Rödahavsregionen.

Alexander Rondos har varit EU:s särskilda representant för Afrikas horn sedan 2012. Rondos bevakar och analyserar frågor som rör regionens säkerhet, politik, utveckling, migration och regionala samarbete.

EU:s särskilda representanter främjar EU:s utrikespolitiska mål i konfliktområden och företräder EU i fredsprocesser.

Afrikas horn drar ofta till sig internationell uppmärksamhet på grund av utdragna konflikter, humanitära kriser och migrationsfrågor. Regionen har många problem på grund av spänningar inom och mellan länder, den unga befolkningen och bristen på utkomstmöjligheter. Därtill försvårar klimatförändringar levnadsförhållandena.

Under det senaste året har freden mellan Etiopien och Eritrea, den politiska utvecklingen i Sudan och Etiopiens reformer gett regionens utveckling en ny dynamik.

Länderna på Afrikas horn rår inte ensamma om sin utveckling. Förutom stormakterna har flera andra stater ett intresse att påverka regionens politik, ekonomi och säkerhet, till exempel Turkiet och länderna kring Persiska viken. Det har uppstått global konkurrens om hamnar, militärbaser och ekonomiskt inflytande kring Röda havet.

Särskilda representanten Rondos ger intervjuer åt pressen. Intervjuförfrågningar kan riktas till Hanna Ojanperä, teamet för Afrikas horn, tfn 0295 350 166 eller + 358 50 472 6675, till och med måndagen den 26 augusti kl. 14.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.