EU-ländernas utvecklingsministrar diskuterar EU:s finansiella arkitektur för utveckling

EU:s utvecklingsministrar sammanträder i utrikesrådet den 25 november i Bryssel. Finland representeras vid mötet av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Utrikesrådet ska diskutera reformen av EU:s finansiella arkitektur för utveckling. De växande behoven av finansiering i Afrika, befolkningstillväxten, fattigdomen, klimatförändringen och de samhälleliga oroligheter och migrationen som dessa ger upphov till kräver omfattande investeringar. Under sitt EU-ordförandeskap har Finland aktivt främjat diskussionen mellan medlemsländerna om hur man kan se över den finansiella arkitekturen.

”Reformen av den finansiella arkitekturen för utveckling är en mycket viktig politisk fråga för hela Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Finansieringen och biståndet måste bättre kunna stödja våra gemensamma politiska mål. Endast så kan EU svara på de geopolitiska och globala utmaningarna”, konstaterar minister Ville Skinnari.

I år, då vi firat Genèvekonventionernas 70-årsjubileum, har Finland också kraftigt framhållit betydelsen av internationell humanitär rätt och EU:s särskilda roll som försvarare av den. Rådet ska för första gången på tio år, på initiativ av Finland, godkänna slutsatser om humanitärt bistånd och humanitär rätt. De starka åtagandena medlemsländerna förbinder sig till i slutsatserna bland annat angående skydd av utsatta personer, till exempel personer med funktionsnedsättning, är ett betydande politiskt budskap från EU.

Andra utvecklingspolitiska prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap är jämställdhet och partnerskapet med Afrika. På initiativ av Finland diskuterar utvecklingsministrarna under lunchen utbildningsläget i Afrika ut ett jämställdhetsperspektiv.

Utvecklingsministrarna diskuterar dessutom hur de nyligen antagna slutsatserna om demokrati ska genomföras i partnerländerna och EU:s stöd till Etiopiens ekonomi och Sudans övergångsprocess. Under aktuella ärenden tar rådet upp läget i förhandlingarna om det framtida partnerskapet mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).

Ytterligare information: Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729 och Anu Pulkkinen, ambassadråd, enheten för utvecklingspolitik, tfn 0295 350 097.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.