EU ska utvidga sina sanktioner på grund av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina

Den 25 februari 2023 införde EU nya sanktioner som reaktion på Rysslands konstanta attacker mot civila mål och kritisk infrastruktur. Det tionde sanktionspaketet innebär förbud mot export av kritisk teknik, industriprodukter och produkter med dubbla användningsområden. Vidare ska EU införa nya åtgärder som ska stoppa försöken att kringgå sanktionerna.

För ett år sedan inledde Ryssland sin storinvasion. Det nya paketet inför ytterligare sanktioner mot individer och organisationer som riktar sig mot Rysslands armé och dem som understött armén, däribland flera iranska drönartillverkare.

Exportförbuden omfattar nu fler produkter och teknik som bidrar till Rysslands krigsmaskineri och industriella kapacitet. De utvidgade förbuden gäller bland annat produkter med dubbla användningsområden, industriprodukter, komponenter, elektriska styranordningar, kameror och optisk utrustning. Exportförbuden gäller också stålprodukter, industriell utrustning och elektronik. 

För att stoppa möjligheterna att kringgå sanktionerna, är det inte tillåtet att transitera vapen, ammunition och produkter med dubbla användningsområden genom Ryssland till tredjeländer.

Importförbuden ska nu också omfatta produkter som ger Ryssland inkomster som landet använder för att finansiera kriget. Även oljeprodukter och raffinerade petroleumprodukter, till exempel bitumen och syntetiskt gummi, är nu sanktionsutsatta.

Ryska medborgare får inte längre sitta i styrelser för företag i EU som är verksamma inom kritisk infrastruktur, såsom energiproduktion. Restriktionerna som rör ryska mediehus sändningar i EU utvidgas. Att tillhandahålla kapacitet för lagring av fossilgas för ryska aktörer ska förhindras. 

Ryskägda eller ryskkontrollerade charterflygoperatörer som är registrerade utanför Ryssland åläggs en anmälningsskyldighet. Därtill är europeiska aktörer skyldiga att rapportera om sina kopplingar till den ryska centralbankens tillgångar. 

Det blir också enklare för europeiska företag att lämna Ryssland eftersom kriterierna för att bevilja undantag ska utökas och tidsfristerna för vissa gällande kriterier för att bevilja undantag ska förlängas. 

Systemet med sanktioner mot individer och organisationer

Rådets beslut (Gusp) 2023/432(Länk till en annan webbplats.)

Rådets förordning (EU) 2023/426 (Länk till en annan webbplats.)

Rådets genomförandeförordning (EU) 2023/429(Länk till en annan webbplats.)

Systemet med sanktioner mot särskilda sektorer

Rådets beslut (Gusp) 2023/434(Länk till en annan webbplats.)

Rådets förordning (EU) 2023/427 (Länk till en annan webbplats.)

Ytterligare information

  • Pia Sarivaara, ambassadråd, enheten för folkrätt, tfn 0295 350 660
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi