EU söker utrikespolitiska specialister

Är du specialist på yttre förbindelser? Vill du främja Europeiska unionens värden och intressen ute i världen? Europeiska unionen söker nu specialister som huvudsakligen ska jobba inom Europeiska utrikestjänsten. Utlysningen pågår till den 13 oktober.

Som specialist på yttre förbindelser kommer du främst att arbeta med att främja och skydda EU:s intressen och värden i förbindelserna med tredjeländer och i internationella organisationer. Du får också hjälpa till att driva EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Du får dessutom samarbeta med EU-ländernas utrikesförvaltningar, rådet och kommissionen.

All personal vid Europeiska utrikestjänsten ska tjänstgöra regelbundet vid unionens delegationer.

Mer information och anvisningar på statsrådets kanslis webbplats.