EU inför omfattande individuella och sektorspecifika sanktioner på den andra årsdagen av Rysslands fullskaliga anfallskrig

Den lista på individuella sanktioner som ingår i EU:s 13:e sanktionspaket är en av de mest omfattande listorna som EU fastställt under Rysslands anfallskrig. På listan har upptagits 194 personer eller företag som stöttar den ryska armén och personer som är delaktiga i tvångsförflyttning av ukrainska barn. Exportförbud gäller nu också för produkter och teknik som främjar Rysslands militära och tekniska utveckling. Listan över företag som är belagda med exportförbud har utökats med ryska företag och tredjelandsföretag som har upptäckts delta i kringgåendet av sanktioner.

EU införde de första sanktionerna mot Ryssland 2014 efter Rysslands ockupation och olagliga annektering av Krimhalvön. Ryssland inledde ett fullskaligt anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. Efter det har EU infört sammanlagt 12 sanktionspaket utan tidigare motstycke mot Ryssland som svar på landets anfallskrig mot Ukraina, fortsatta attacker mot civila mål och kritisk infrastruktur och på de ryska myndigheternas tvångsförflyttning av ukrainska barn.

Det nyaste sanktionspaketet som börjar gälla den 23 februari 2024, det vill säga dagen före den andra årsdagen av Rysslands anfallskrig, innehåller omfattande individuella och sektorspecifika sanktioner. EU har satt upp 194 aktörer på listan över sanktioner mot individer och organisationer, vilket innebär att listan är en av de mest omfattande sedan början av kriget. På listan har tagits upp bland annat personer och företag som stöttar den ryska armén, personer som bedriver informationspåverkan i Ryssland, opinionsbildare och inflytelserika personer i näringslivet som stöder eller drar fördel av den ryska regeringen. Bland de sanktionsbelagda personerna finns också tjänstemän inom den ryska ockupationsregimen och personer som deltagit i tvångsförflyttning av ukrainska barn. Efter att paketet träder i kraft finns det över 2 000 aktörer på EU:s sanktionslistor.

När det gäller sektorspecifika sanktioner har EU utvidgat exportförbudet att också gälla produkter och teknik som främjar Rysslands militära och tekniska utveckling eller utveckling av den ryska försvars- och säkerhetssektorn. Till de här produkterna hör bland annat olika elektroniska och kraftelektroniska komponenter (till exempel delar till drönare). 

På listan över företag som är belagda med exportförbud har EU nu tagit upp också företag som är militära slutanvändare eller hör till Rysslands militärindustriella komplex eller som har kommersiella eller andra förbindelser med eller på annat sätt stödjer Rysslands försvars- och säkerhetsindustri. På listan finns nu både ryska företag och tredjelandsföretag. Det har upptäckts att dessa tredjelandsföretag är delaktiga i kringgåendet av sanktioner, särskilt när det gäller så kallade högprioriterade produkter. Under beredningen av sanktionerna har EU varit i kontakt med de här tredjeländerna och gett myndigheterna möjlighet att ta itu med problemet.

Det så kallade systemet med sanktioner mot individer och organisationer

Det så kallade systemet med sanktioner mot särskilda sektorer

 

Mer information

  • Pia Sarivaara,  teamledare, enheten för folkrätt, tfn +358 295 350 660
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.