Expressfilen för att påskynda invandringen av experter och tillväxtföretagare inleds

Expressfilen för experter och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar gör det möjligt att få uppehållstillstånd inom 14 dygn. Expressfilen inleds i början av juni. Servicelöftet är en av de många åtgärder som regeringen vidtar för att göra yrkeskunnigas invandring smidigare.

Expressfilen är ett servicelöfte till experter eller tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar. Expressfilen gör det möjligt att få beslut om en elektronisk ansökan om uppehållstillstånd inom 14 dygn. De ändringar i lagstiftningen och serviceprocesserna som expressfilen kräver har slutförts och tjänsten inleds den 1 juni 2022.
 

”Ute i världen råder det hård konkurrens om kunnig arbetskraft. Expressfilen är ett sätt att göra Finland attraktivare och underlätta internationell rekrytering. En smidig tillståndsprocess är ett visitkort både för yrkesmänniskor och för de företag som anställer dem”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Regeringen främjar invandring av yrkeskunniga personer genom flera åtgärder
 

Finlands mål är att avsevärt öka invandringen av yrkesmänniskor. Därför har regeringen utöver expressfilen dessutom vidtagit många andra åtgärder som gör arbets- och utbildningsbaserad invandring snabbare och smidigare och ökar Finlands dragnings- och hållkraft bland internationella experter.
 

”Arbetskraftsbristen bromsar redan tillväxten inom många branscher och regioner. För att lösa det här krävs många slags åtgärder, av vilka arbetskraftsinvandringen är en. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden för alla uppehållstillstånd som grundar sig på arbete och utbildning ska vara 30 dygn före utgången av valperioden”, säger Haatainen.

I anslutning till expressfilen införs även visering för längre vistelse
 

Införandet av expressfilen har även samband med införandet av ett långvarigt visum, dvs. nationellt D-visum för experter, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar.

D-visumet bidrar till servicelöftet att förfarandet med expressfilen bara ska ta 14 dagar så att experter, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar får resa till Finland genast när uppehållstillstånd beviljats. Man behöver inte längre vänta på ett uppehållstillståndskort utomlands, utan kunden får kortet i Finland.

”Det är fint att ett nationellt D-visum nu kan införas som en del av expressfilen. D-visumet kan inom en nära framtid utnyttjas också för andra persongrupper, såsom forskare och studerande. I fråga om dem bereds redan ett förslag om D-visum”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Migrationsverket ansvarar för den praktiska rådgivningen

Expressfilen har beretts i brett samarbete med arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, inrikesministeriet och Migrationsverket. Även flera andra myndigheter deltar.

”Finland har som mål att bedriva en balanserad invandringspolitik där arbets- och utbildningsbaserad invandring spelar en betydande roll. Vi fortsätter att vidta åtgärder för att påskynda tillståndsförfarandena och göra dem smidigare samt för att öka sysselsättningen för invandrare som redan vistas i landet”, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Migrationsverket, utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands ansvarar för att ge experter och företag praktisk rådgivning i fråga om expressfilen.

Mer information

  • Iiris Niinikoski, minister Haatainens specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 372
  • Kimmo Kari, specialsakkunnig,arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 269 (1–6.6. 2022)
  • Kristel Stenman-Huuskonen, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 350 (7.6.2022­–)
  • Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, tfn 0295 351 053
  • Mikko Nenonen, projektchef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 483
  • Berit Kiuru, ledande sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 283
  • Tiina Kivinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, inrikesministeriet, tfn 050566 1922