Förhandsinformation om utlysningen av statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers projekt gällande kommunikation och global fostran 2019-2020

Utlysningen av statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers projekt gällande kommunikation och global fostran 2019-2020 börjar den 12 november 2018 och pågår till den 10 december 2018.

Civilsamhällesorganisationers (CSO) projekt gällande kommunikation och global fostran är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Projekten ska vara i linje med den utvecklingspolitiska redogörelse som antogs den 4 februari 2016 och med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället som offentliggjordes den 24 augusti 2017.

Organisationerna kan ansöka om statsunderstöd för 1–2-åriga projekt gällande kommunikation och global fostran. Projektstödet är inte permanent finansiering utan en extra insats under en viss period som ska öka synligheten för utvecklingsländernas perspektiv och kännedomen om utvecklingsfrågor bland finländarna.

Utlysningen av statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers projekt gällande kommunikation och global fostran pågår mellan 12.11.2018–10.12.2018. Ansökan med bilagor ska lämnas in genom utrikesministeriets e-tjänst senast måndagen den 10 december 2018 kl. 16.15.

Vi publicerar närmare information om utlysningen på vår webbplats den 15 oktober 2018.

medborgarorganisationer
statsbidrag