Förhandsbesked om statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2021–2022

Den 30 september 2020 utlyser utrikesministeriet statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2021–2022. Ansökningstiden löper ut den 16 november 2020. I samband med ansökningsomgången utlyses också verksamhetsbidrag för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund. Stödet är en del av utrikesministeriets anslag för civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete.

Civilsamhällesorganisationernas kommunikations- och utvecklingsprojekt är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Syftet med understödet är att finansiera projekt som ökar finländarnas kunskap om utvecklingsfrågor och engagerar allmänheten i utvecklingssamarbetet. Understödet främjar genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling och stärker det globala partnerskapet och ansvarstagandet i Finland. Denna stödform fokuserar särskilt på genomförandet av det globala delmålet 4.7 om att var och en ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna främja hållbar utveckling.

Statsunderstödet kan sökas för att genomföra nya kommunikations- och utbildningsprojekt 2021–2022. Projektstödet är inte permanent finansiering utan en extra insats under en viss period, som ska öka synligheten för utvecklingsländernas perspektiv, kännedomen om utvecklingsfrågor och det globala ansvarstagandet bland finländarna.

Understödet beviljas för tre olika typer av projekt:

  • Kommunikationsprojekt
    Riksomfattande eller regionala kommunikationsprojekt som ökar kunskapen om Agenda 2030, Finlands utvecklingspolitik och frågor om global utveckling.
  • Pedagogiska projekt
    Projekt med fokus på skolvärlden eller det fria bildningsarbetet som stöder utbildningen om globala frågor och hållbar utveckling.
  • Projekt för företags samhällsansvar
    Projekt som ökar kunskapen och aktiviteten hos allmänheten och centrala intressegrupper gällande företags samhällsansvar som en del av globalt hållbar utveckling.

I samband med projektstödet utlyses också verksamhetsbidrag för 2021–2022 för finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund.

Ansökningstiden för kommunikations- och utbildningsprojekten är 30.9.2020–16.11.2020. Ansökan med bilagor ska lämnas in genom utrikesministeriets e-tjänst senast måndagen den 16 november 2020 kl. 16.15.

Utrikesministeriet publicerar mer information om utlysningen på sin webbplats (um.fi) den 30 september, inklusive utlysningen, ansökningskriterier, anvisningar och blanketter. I utlysningen anges en tidpunkt och e-postadress för frågor. Svaren på alla frågor samlas och publiceras på ministeriets webbplats.