Energipartnerskap stärker lokalsamhällen och en hållbar utveckling i Afrika

Utrikesministeriets, Fingos och handelskamrarnas diskussionsserie Partners för utveckling inleddes med en diskussion om energi. Deltagarna var eniga om att samarbete med lokalsamhällen är nyckeln till att utrota den så kallade energifattigdomen och skapa en grön övergång. Livesändningen följdes på utrikesministeriets Twitterkonto och Facebooksida av över tusen människor.

Wärtsiläs representant Petri Polvilampi, doktoranden Eva Nilsson och Jussi Laurikainen från World Vision diskuterade energisamarbete med utvecklingsländer tillsammans med minister Ville Skinnari.

I Afrika saknar cirka 600 miljoner människor elektricitet. Energifattigdomen försvårar både industrialiseringen och människornas vardag. I diskussionen Partners för utveckling den 11 mars dryftades hur den expertis om energi som finns samlad i Vasa stöder genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i Afrika. 

I den första livesändningen träffade utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari Wärtsiläs projektledare Petri Polvilampi, doktoranden vid Svenska Handelshögskolan Eva Nilsson och World Visions programexpert Jussi Laurikainen. 

Enligt forskaren Eva Nilsson är energitillgången i Afrika ojämnt fördelad och energifattigdomen drabbar särskilt kvinnor på landsbygden. Ett ansvarsfullt utvecklingssamarbete inom energisektorn kan i bästa fall skapa jämställdhet och till exempel stödja utbildning.

”Utgångspunkten för utvecklingssamarbetet bör vara hur de afrikanska länderna och medborgarna gynnas av de utländska investeringarna”, sade Nilsson.

Wärtsiläs projektledare Petri Polvilampi har erfarenhet av energisamarbete, eftersom Wärtsilä bedriver handel med 46 av 54 afrikanska stater. Enligt Polvilampi kan man för närvarande tydligt se en grön övergång i Afrika.

”Det är möjligt att man i Afrika kan hoppa direkt från fossila energikällor till förnybar energi. Grön energi är billigare, så kolkraftverkens era börjar snart vara över”, förutspår Polvilampi.

Företagen kan emellertid inte agera ensamma. Utvecklingssamarbete handlar om partnerskap.

”Civilsamhällesorganisationer samarbetar med företag både i givarländerna och i målländerna för att affärsverksamheten på tillväxtmarknaderna verkligen ska stärka lokalsamhällena”, sade programexperten Jussi Laurikainen från Wold Vision.

Kinas roll i Afrikas energipolitik väckte diskussion både bland talarna och åhörarna. Trots att Kina är en viktig samarbetspartner för de afrikanska staterna och investerar i infrastruktur, stärker Finland och EU:s utvecklingssamarbete lokalsamhällena på ett annat sätt då de överlåter ansvaret åt mottagaren, påpekade en diskussionsdeltagare. 

”Vasas energisamarbete i Afrika är ett bra exempel på hur man på olika håll i Finland hittar sätt att främja hållbar utveckling, till exempel genom att arbeta med utbildning, klimatåtgärder och jämställdhet”, summerade minister Skinnari.

Du kan följa och delta i diskussionsserien Partners för utveckling på utrikesministeriets TwitterkontoLänk till en annan webbplats. och FacebooksidaLänk till en annan webbplats.. Det går också att se diskussionerna i efterhand i dessa kanaler. Du kan skicka in frågor på förhand genom denna länkLänk till en annan webbplats..

Diskussionsserien Partners för utveckling:

  • Onsdagen den 17 mars kl. 9–10 Partners för utveckling i Uleåborg. Tema: innovation. Deltagare: Janne Haverinen, arbetslivsprofessor vid Uleåborgs universitet och grundare av företaget IndoorAtlas, och Annika Launiala, chef för påverkansarbete, Fingo rf
  • Måndagen den 22 mars kl. 9–10 Partners för utveckling i Joensuu. Tema: skogar. Deltagare: Jarno Hämäläinen, chef för enheten REDD+ and Sustainable Forestry, Hanna Matinpuro, verksamhetsledare vid Siemenpuusäätiö och Timo Tokola, professor vid Östra Finlands universitet
  • Fredagen den 26 mars kl. 13.30–14.30 Partners för utveckling i Åbo. Tema: hälsoteknik. Deltagare: Peter Essen, rådgivare, Bayer Oy, Jouni Hemberg, verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp och Riikka Erkkilä, operativ direktör, Aqsens Health Oy
  • Onsdagen den 31. mars kl. 9–10 Partners för utveckling i Helsingfors. Tema: finansiering och samarbete. Deltagare: Antti Piispanen, handelsråd, utrikesministeriets enhet för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, Vesa Koivula, Head of Meteorological Infrastructure & Capability Development, Vaisala Abp och Mika Välitalo, innovationsexpert vid Fingo rf
  • Måndagen den 12. april kl. 9–10 Partners för utveckling i Jyväskylä: utbildning. Deltagare med ministern Ville Skinnari: Emmi Pakkala, sakkunnig inom påverkansarbete, Rädda Barnen rf; Ari Koivu, verksamhetsledare, Liike ry; Leena Kaikkonen, överlärare, Jyväskylä yrkeshögskola; Mervi Palander, verkställande direktör, GraphoGame.
  • Tisdagen den 20. april kl. 10.30–11.30 Partners för utveckling i Lahtis: klimat. Deltagare med ministern Ville Skinnari: Ilona Hatakka, rådgivare inom katastrofberedskap, Finlands Röda Kors; Lassi Linnanen, professor, LUT, och Topi Paananen, verkställande direktör, Peikko Group.

Texten har skrivits av kommunikationsbyrån Kaskas Media Oy på uppdrag av utrikesministeriet.

Nyheten uppdaterades den 8 april med de diskussioner som äger rum i april.