Utrikesrepresentationens översikt: den innovativa hanteringen av coronapandemin är det synligaste Finlandstemat i utländska medier 2020

Enligt utrikesministeriets översikt Finland i utländska medier var den innovativa skötseln av coronapandemin det främsta temat som associerades med Finland i fjol. Vid sidan av coronanyheterna lyfte man fram de starka sidorna i Finlandsbilden: jämställdheten, det högtstående utbildningssystemet och vårt stabila samhälle. Översikten bedömer att Finlands anseende har blivit positivare i utländska medier.

Den publicitet som den kvinnoledda regeringen och premiärminister Sanna Marin fick stärkte ytterligare Finlands anseende som ett jämlikt land. Jämställdheten, utbildningen och välfärdssamhället lyfte Finland i topp på FN:s lista över världens lyckligaste länder redan för tredje gången, vilket noterades i stor utsträckning i utländska medier 2020.

I den årliga översikten Finland i utländska medier granskar ambassaderna och konsulaten vad som rapporterats om Finland ute i världen och vilka styrkor eller svagheter som lyfts fram.

”Granskningen är ett utmärkt verktyg för dem som arbetar med Finlandsbilden, till exempel utrikesministeriet, Business Finland, städer och landskap, och som vill veta hur deras långsiktiga mediearbete syns i utländska medier. I fjol följde vi särskilt hur Finlands hantering av coronan beskrivs”, säger chefen för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati Laura Kamras.

Kvinnoledd regering som styr coronaåtgärderna intresserade medierna

Finlands innovativa lösningar i hanteringen av coronapandemin lyftes fram i ett positivt ljus i i flera länder. Till exempel i amerikanska medier spreds en mängd nyheter som på ett nytt sätt beskriver finländarna som ett innovativt folk. Coronahundarna uppmärksammades i nästan alla stora medier.

Den kvinnoledda regeringen drog fortsättningsvis till sig mediernas uppmärksamhet. Statsminister Marin är enligt granskningen den klart synligaste finländaren till exempel i indiska medier. Hennes offentlighetsbild är mycket positiv också när det gäller skötseln av coronapandemin.

Finland åter världens lyckligaste land

År 2020 placerade sig Finland redan för tredje gången i topp i FN:s rapport World Happiness Report. I Singapores medier bedömdes de bakomliggande orsakerna till Finlands placering vara balansen mellan arbete och privatliv, stort förtroende för samhälleliga institutioner, tillförlitliga och övergripande sociala förmåner, låg korruption samt en välfungerande demokrati och statliga institutioner.

Kamras påminner om utbildningssystemets viktiga roll: ”Det högtstående utbildningssystemet är det viktigaste återkommande temat i utländska medier om Finland. Förra året var inget undantag, men coronapandemin syntes också i innehållet. Finlands snabba och smidiga övergång till distansundervisning och att eleverna erbjöds den utrustning som behövs väckte intresse.”

Hur gjordes översikten?

I översikten Finland i utländska medier granskades alla typer av medier, men särskilt noga bevakas tryckta medier. Uppgifterna baserar sig på beskickningarnas granskning och i en del länder dessutom på betald medieuppföljning. 78 av Finlands 89 beskickningar bidrog till granskningen. I den bifogade sammanfattningen finns ett urval av de allmänna bedömningarna, beskickningarnas synpunkter och direkta mediacitat.

Finland in the World Media 2020, summary (pdf, 58 pages, 1,6MB, på engelska)

Ytterligare information: Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558, och Harri Kilpi, kommunikationsplanerare, tfn +358 295 351 342

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.