Förhandsröstning i riksdagsvalet – 41 127 personer förhandsröstade utomlands

Sammanlagt 40 914 personer utövade sin rösträtt i förhandsröstningen i riksdagsvalet vid Finlands ambassader och konsulat utomlands. Därtill röstade 213 finländska besättningsmedlemmar på fartyg.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys Wienin suurlähetystössä
Foto: Heta Melantie

Siffran är högre än i riksdagsvalet 2015, då 35 521 personer förhandsröstade utomlands (över 5 600 personers skillnad). I år var det möjligt att förhandsrösta i 86 länder vid totalt 219 röstningsställen. Det var också möjligt att förhandsrösta på vissa finska fartyg.

 

Enligt Befolkningsregistercentralen bor totalt cirka 255 000 röstberättigade finländare stadigvarande utomlands. Även de röstberättigade som tillfälligt vistas utomlands fick rösta vid ambassaderna och konsulaten.

 

I riksdagsvalet 2019 fick finländare som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands för första gången brevrösta. Uppgifterna om antalet personer som brevröstat är ännu inte tillgängliga. Justitieministeriet ansvarade för ordnandet av brevröstning.

 

Flitigast förhandsröstade finländarna även i år i Sverige, där det gavs 9 873 röster. Näst mest röster gavs det i Spanien, där 7 214 personer utövade sin rösträtt. På följande platser kom Storbritannien (2 494), Tyskland (1 981) och Förenta staterna (1 950).

 

Det livligaste röstningsstället var även i år Stockholm, där 3 847 personer röstade (2 955 i riksdagsvalet 2015). Näst flitigast röstade man i Fuengirola, där 3 650 personer utövade sin rösträtt (2 662 i riksdagsvalet 2015). På tredje plats kom London, där det gavs 1 644 röster (1 406 i riksdagsvalet 2015).

 

Ytterligare information: Leena Ritola, chef för enheten för passärenden, tfn 0295 351 524

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

röstning