Sök till diplomatkursen och kursen i administrativa ärenden

Utrikesministeriet rekryterar nu nya tjänstemän genom sina två utbildningsprogram: kursen i internationella ärenden för blivande diplomater (kavaku) och kursen för blivande administrativa tjänstemän (halku). Det går att söka till kurserna fram till den 23 juni 2022 på valtiolle.fi och båda kurserna inleds den 13 mars 2023.

Tre leende utrikestjänstanställda stödjer en stor vit skylt med en silverlogotyp för UM:s lejon.
Sök till kurserna på Valtiolle.fi före den 23 juni. Foto: UM

Kursen i internationella ärenden förbereder deltagarna för en karriär vid utrikesministeriet och inom hela utrikesförvaltningen. Det ingår praktik vid ministeriet och i utrikesrepresentationen. Den som avlagt diplomatkursen kan tjänstgöra som representant för utrikesförvaltningen och för Finland i världen.

Till kursen för blivande diplomater väljs kring 20 personer som utnämns till ett tidsbundet tjänsteförhållande som attaché för perioden 13.3.2023–31.1.2025. Målet är att utnämna dem som avlagt kursen till en ordinarie tjänst som utrikessekreterare efter ungefär ett och ett halvt års tjänstgöring.

Tjänsten som utrikessekreterare hör till utrikesministeriets diplomatiska tjänster och omfattas av tjänsterotation.

Målet med kursen i administrativa ärenden är att förbereda deltagarna för administrativa uppgifter vid utrikesministeriet och i utrikesrepresentationen. Kursen introducerar deltagarna till bland annat utrikesministeriets förvaltning, konsulära ärenden och inreseärenden. I kursen ingår praktik vid utrikesministeriet och i utrikesrepresentationen.

Till kursen väljs kring 25 personer som utnämns till en tidsbunden tjänst som biträdande byråsekreterare för perioden 13.3.2023–12.9.2024. Därefter är avsikten att utnämna alla som avlagt kursen till en permanent tjänst som byråsekreterare.

Tjänsten ingår i utrikesministeriets så kallade administrativa karriär och det ingår tjänsterotation. Till de administrativa tjänstemännens uppgifter räknas bland annat assistentuppgifter, inreseärenden och konsulära tjänster, ekonomiförvaltning, informationsförvaltning, personal- och fastighetsförvaltning.

Ansök till kavaku och halku på webbplatsen valtiolle.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). I urvalsprocessen för halku-kursen ingår det bland annat intervjuer och en lämplighetsbedömning. I urvalsprocessen för kavaku ingår det utöver intervjuerna och lämplighetsbedömningen också ett skriftligt prov och språkprov.