Dimitri Qvintus minister Skinnaris specialmedarbetare

Dimitri Qvintus börjar arbeta som utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnaris specialmedarbetare den 3 mars.

Dimitri Qvintus har arbetat vid statsrådets kansli som statsminister Antti Rinnes och statsminister Sanna Marins specialmedarbetare med ansvar för medierelationer och kommunikation.

Qvintus är utbildad journalist. Också vid utrikesministeriet är Qvintus ansvarområde medierelationer och kommunikation.

Ytterligare information: Dimitri Qvintus, tfn 050 4777 362.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.