Chefen för FN:s befolkningsfond UNFPA besöker Finland

Chefen för FN:s befolkningsfond Natalia Kanem besöker Finland den 28 maj 2019.

Natalia Kanem ska delta i årssamtalet mellan Finland och UNFPA vid utrikesministeriet under ledning av understatssekreterare Elina Kalkku. Under årssamtalet behandlas det omfattande samarbetet mellan Finland och UNFPA för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I år firar UNFPA sitt femtioårsjubileum. Finland är en av befolkningsfondens långvarigaste och främsta samarbetspartner och finansiärer.

UNFPA arbetar för att förbättra tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, bland annat familjeplanering och bättre tillgång till tjänsterna, för att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter och minska mödradödligheten. Att stärka kvinnors och flickors ställning och rättigheter hör till prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik.

Ytterligare information: Verna Adkins, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 351 683 (Kanems besök), och Eija Palosuo, informatör, tfn +358 295 351 961 (intervjuförfrågningar).

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi