Barentsrådet sammanträder i Umeå

Barentrådets sjuttonde utrikesministermöte hålls den 3 oktober i Umeå. Mötet avslutar Sveriges tvååriga ordförandeskap i Barentsrådet, varefter Norge tar över.

Under mötet granskas regionens utveckling och framtidsutsikter, och en deklaration om rådets verksamhet godkänns.

Finlands delegation vid mötet leds av statssekreterare Matti Anttonen. I mötet deltar också företrädare för de finländska delarna av Barentsregionen, dvs. Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten och Norra Karelen. 

Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) grundades 1993 och består av de nordiska länderna, Ryssland och EU. Barentsrådets syfte är att främja stabilitet och hållbar utveckling på Nordkalotten och i de nordvästra delarna av Ryssland.

Ytterligare information: Niklas Lindqvist, enhetschef, tfn 0295 351 517, och Marja-Leena Vuorenpää, ledande sakkunnig (BEAC), tfn 0295 351475, Rysslandsenheten  

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.