Den gröna omställningen av Barentsregionen fick ett eget åtgärdsprogram

Ett av flaggskeppen för Finlands ordförandeskap för Barents euroarktiska råd gick i hamn i februari vid ett evenemang som ordnades i Snöslottet i Kemi, när det gemensamma åtgärdsprogrammet för grön omställning i Finlands, Sveriges och Norges nordligaste landskap offentliggjordes. Åtgärdsprogrammet består av en utredning genomförd av Lapplands handelskammare. Enligt den har Finlands, Sveriges och Norges nordligaste landskap potential för industriella investeringar på upp till 160 miljarder euro fram till år 2030.

Paneldiskussion i Kemi om den gröna omställningen av Barentsregionen, från vänster till höger: Jari Vilén, Liisa Ansala, Mikael Bergström, Eilen Wibeke Zakariassen, Petri Haapalainen. Foto: Minna Kokkonen
Paneldiskussion i Kemi om den gröna omställningen av Barentsregionen, från vänster till höger: Jari Vilén, Liisa Ansala, Mikael Bergström, Eilen Wibeke Zakariassen, Petri Haapalainen. Foto: Minna Kokkonen

Den geopolitiska och ekonomiska betydelsen av Arktis och Barentsregionen har ökat sedan Ryssland anföll Ukraina. Samtidigt har kriget lett till att den gröna omställningen har blivit allt mer akut i Europa. Det är i synnerhet råvaror som finns i norr, såsom ovanliga mineraler, som har fått allt större betydelse för EU:s självförsörjning och för tryggandet av försörjningsberedskapen.

Näringsminister Mika Lintilä tog emot programmet och konstaterade i det tal han höll under evenemanget att det passar bra ihop med industriplanen i den europeiska gröna given som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nyligen offentliggjorde.

Som exempel nämnde minister Lintilä de projekt inom vindkraft och batteriindustri som ingår i programmet, samt den bioproduktfabrik som håller på att färdigställas i Kemi och är värd över två miljarder euro och som gästerna vid offentliggörandet av programmet fick möjlighet att bekanta sig med. Minister Lintilä uppskattar att upp till 90 procent av investeringarna i Norra Finland stöder den gröna omställningen.

Enligt ministerns bedömning har programmet färdigställts vid en läglig tidpunkt, eftersom den nuvarande regeringen kan sätta upp det på sin arbetslista och efter valet kan den nya regeringen genomföra programmet.

I sitt tal bjöd minister Lintilä in Sverige och Norge till ett gemensamt talko för att förverkliga detta program för grön omställning som utarbetats för de nordliga regionernas särskilda behov.

Tillgången på kompetent arbetskraft en genomgående flaskhals

Åtgärdsprogrammet tar upp utmaningar för Barentsregionen som gäller tillgången på arbetskraft, råvaror och energi. De lösningar som presenteras handlar bland annat om samarbete för att göra området mer lockande genom att satsa på service, förmånliga bostäder, trivsel och på att acklimatisera utländska arbetstagare. Dessutom behövs harmonisering av bestämmelser som gäller landsvägstransporter, gemensam inverkan på EU:s beslutsfattande, aktiva ansträngningar för att få EU-stöd för gränsöverskridande projekt, främjande av arbetskraftsinvandring till alla länder i regionen och snabbare behandling av tillståndsprocesserna för grön industri. Åtgärdsprogrammet betonar behovet av att också fästa uppmärksamhet vid samernas rättigheter och tar upp staternas ansvar för att trygga förhandlingsprocesserna och lagstiftningen. Åtgärdsprogrammet för grön omställning har finansierats av utrikesministeriet och utarbetats av Lapplands Handelskammare i samarbete med Gaia Consulting Oy.

Bekanta sig med åtgärdsprogrammet via länken nedan:
Åtgärdsprogram för grön omställning av Barentsregionen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)