Biståndet hotat – Genèvekonventionerna fyller 70 år samtidigt som det aldrig varit lika riskfyllt att förmedla humanitärt bistånd

Under de senaste åren har säkerhetsfaktorer blivit ett betydande hinder för humanitär verksamhet och humanitärt bistånd. Röda Korsets och FN:s symboler respekteras inte längre vid konflikter, vilket försämrar även finländska aktörers möjligheter att förmedla bistånd.

I år har 399 biståndsarbetare utsatts för allvarliga angrepp. 126 av dem miste sitt liv medan de försökte rädda offer till konflikter eller naturkatastrofer. I synnerhet kvinnor utsätts allt oftare för sexuellt våld. I Genèvekonventionerna, som antogs redan för 70 år sedan och som ännu i dag ligger till grund för den humanitära rätten, fastställs dock att medicinska och humanitära insatser är opartiska och ska skyddas.

”Under de senaste åren har vi vid flera konflikter, bland annat i Syrien och Jemen, bevittnat återkommande avsiktliga brott mot bestämmelserna i Genèvekonventionerna. Det gör konflikterna mer våldsamma och svårare att lösa. Finland är berett att stödja processer som bidrar till att stärka medvetenheten om och respekten för den humanitära rätten. Här spelar Finlands Röda Kors en viktig roll”, säger utrikesminister Pekka Haavisto

Genèvekonventionerna, som antogs i svallvågorna efter andra världskriget, sätter gränser för krigföring och fastställer normer för skydd av krigsoffer. Dessutom ger konventionerna Röda Korset mandat att hjälpa och skydda krigsoffer.

”Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens konferens i december ger tillfälle att fästa global uppmärksamhet vid utmaningar i anslutning till den humanitära rätten. I egenskap av EU-ordförandeland vill vi bidra till att EU sänder ett starkt budskap om sitt stöd till den humanitära rätten. Försvar av den humanitära rätten utgör en väsentlig del av Finlands roll som givare av humanitärt bistånd. Annars når biståndet inte tillräckligt snabbt, effektivt och tryggt fram till dem som är i nöd”, konstaterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Genèvekonventionerna antogs den 12 augusti 1949. Konventionerna fastställer exempelvis i vilken ställning de som sårats i krig eller flytt undan krig och personer i fångenskap eller under ockupation är och hur de ska behandlas. Praktiskt taget alla världens stater har godkänt konventionerna och grova brott mot konventionerna ses som krigsförbrytelser.

Samtidigt som Genèvekonventionerna fyller 70 år fortsätter behovet av humanitärt bistånd att öka i världen. Konventionerna utgör i dag en aktuell och livsviktig del av den internationella rätten.

Mer information om Genèvekonventionerna: Internationella Rödakorskommittén

Ytterligare information: Riikka Mikkola, utvecklingspolitisk rådgivare/rådgivare för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 295 350 138, och Elina Lemmetty, ansvarig tjänsteman (internationell humanitär rätt och samarbete mot terrorism), tfn +358 295 350 389

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

 

humanitär rätt