Utkastet till förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2023 sänds på remiss

Utrikesministeriet ber om utlåtanden om utkastet till utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2023. Remisstiden pågår fram till den 7 december 2022. Enligt utrikesministeriets förslag ska avgiften för EU-medborgares provisoriska resedokument höjas med 20 euro.

Utrikesministeriet föreslår en ny förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer. Förordningen som till stor del följer den gällande förordningen, ska träda kraft den 1 januari 2023 

Enligt utrikesministeriets förslag gäller höjningarna inte några andra avgifter, såsom avgifterna för pass eller id-kort utfärdade av en ambassad.    

I den nya avgiftsförordningen föreslås också nödvändiga tekniska ändringar som följer av den ändrade lagstiftningen samt vissa andra preciseringar. 

Begäran om utlåtande har sänts ut till vissa mottagare, men även andra kan yttra sig om förslaget och motiveringspromemorian. 

Förslaget till ändring finns på adressen: www.utlåtande.fi(Länk till en annan webbplats.).

Bestämmelser om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer utfärdas genom förordning av utrikesministeriet för en bestämd tid. Den gällande förordningen 2020-2022 (650/2020) trädde i kraft den 1 september 2020 och gäller fram till den 31 december 2022. 
 

Mer information:

  • Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, tfn +358 295 351 053 
  • Juha Toivola, ekonomiplanerare, tfn +358 295 350 760
  • Utkastet till ändring av förordningen och motiveringspromemorian med bilagor: utlåtande.fi(Länk till en annan webbplats.)
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi