Arktiska rådet sammanträder i Ruka

När Arktiska rådets tjänstemannakommitté sammanträder i Ruka den 12–14 mars samlas företrädare för åtta arktiska stater, sex urfolksorganisationer, sex av rådets arbetsgrupper och mer än 30 stater och organisationer med observatörsstatus.

Under mötet i Ruka koncentrerar man sig främst på att färdigställa initiativ och projekt, som inletts under Finlands ordförandeskap i rådet, före ministermötet i maj.

Under sitt tvååriga ordförandeskap har Finland framhållit fyra huvudteman:

• miljövård

• kommunikationsförbindelser

• meteorologiskt samarbete

• utbildning

Under mötet i Ruka presenterar Arktiska rådets olika arbetsgrupper resultat av sitt arbete kring dessa teman för tjänstemannakommittén. Mötet erbjuder en överblick över Finlands tvååriga ordförandeskap och allt som åstadkommits under det.

Åker vi snowboard på Ruka ännu 2080?

Utrikesministeriet har under ordförandeskapet i Arktiska rådet också arrangerat tillställningar för allmänheten på de orter där rådet hållit möten. Idén har varit att informera om Arktiska rådets arbete och berätta om varför rådet samlas just på denna ort.

 

 

I samband med mötet i Ruka ordnas evenemanget ”Åker vi snowboard på Ruka ännu 2080?” i Kuusamo gymnasieskola torsdagen den 14 mars kl. 15. Vi berättar bland annat om hurudana vintrar vi bör förbereda oss på i framtiden. Enhetschefen Kalle Kankaanpää berättar om Arktiska rådets arbete och forskaren vid Arktiska centret Ilona Mettiäinen ger en översikt av snöns framtid. Snowboardåkaren Miikka Hast, som är talesperson för rörelsen Protect Our Winters, berättar vad var och en av oss kan göra för att rädda framtida vintrar.

Arktiska rådet är ett internationellt forum med uppgift att arbeta för miljöns och invånarnas välmående i den arktiska regionen. Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017–2019. Det är utrikesministeriet som samordnar Arktissamarbetet i Finland. Finlands ordförandeskap kulminerar i utrikesministermötet som ordnas i Rovaniemi i maj. Efter det tar Island över ordförandeskapet i Arktiska rådet.