Narturens mångfald Arktiska rådets huvudtema i Rovaniemi

Arktiska rådet samlades till sitt tredje möte under Finlands ordförandeskap i Rovaniemi från den 31 oktober till den 2 november.

Mötets huvudteman var naturens mångfald i den arktiska regionen, förberedelserna inför utrikesministermötet i maj 2019 och rådets arbete mot sotutsläpp. Företrädare för alla de åtta arktiska staterna och för de sex urfolksorganisationerna deltog i mötet. Även observatörer från Europa, Asien och internationella organisationer var närvarande.

Foto: Arktiska rådets sekretariat
Foto. Arktiska rådets sekretariat 

Arktiska rådets tjänstemannakommitté diskuterade naturens mångfald i den arktiska regionen. Mångfalden utarmas på grund av förändringar i livsmiljön som orsakas av klimatförändringar och av Ishavets försurning, föroreningar som sprids till Arktis och följderna av ökad mänsklig aktivitet i regionen. Bevarandet av naturens mångfald förutsätter ett omfattande samarbete både på lokalt och regionalt plan. Man kan till exempel bevara naturens mångfald genom att förhindra att plastavfall hamnar i haven och genom att skydda flyttfåglarnas rutter.

Länderna och organisationerna med observatörsstatus i Arktiska rådet deltog i debatten och rapporterade om sina egna åtgärder för att skydda naturens mångfald.

Arktiska rådet har åtta medlemsstater och sex medlemsorganisationer som representerar regionens ursprungsfolk.
Arktiska rådet har åtta medlemsstater och sex medlemsorganisationer som representerar regionens ursprungsfolk. Foto: René Söderman

Arbetet för att stoppa sotutsläppen framskrider

Tjänstemannakommittén informerades om hur rådets arbete för att stoppa sotutsläppen framskrider. Ungefär en tredjedel av den arktiska regionens uppvärmning beror på medlemsstaternas egna utsläpp av sot. Genom att begränsa facklingen i gas- och oljeproduktionen och modernisera anläggningar för el- och värmeproduktion kan man minska sotutsläppen och bromsa uppvärmningen.

Både Arktiska rådet och Nordiska ministerrådet ordnar sidoevenemang kring sot i samband med FN:s klimatmöte i Katowice i december. Finland satsar över två miljoner euro på att minska sotutsläppen, bland annat genom Världsbanken.

 

Arktiska rådets möte hölls i Agora-hallen vid fakulteten för konst i Lapplands universitet.
Arktiska rådets möte hölls i Agora-hallen vid fakulteten för konst i Lapplands universitet. Foto: René Söderman

Mot utrikesministermötet i Rovaniemi

Tjänstemannakommittén fortsatte beredningen av Arktiska rådets långsiktiga strategi och godkände rådets uppdaterade kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategins mål är att stödja rådets mål och skapa en positiv bild av Arktissamarbetet.

Under mötet behandlades också preliminära rapporter och rekommendationer av rådets arbetsgrupper som ska tas upp under utrikesministermötet. I samband med utrikesministermötet i Rovaniemi i maj 2019 överlåter Finland ordförandeklubban i rådet åt Island. Island presenterade ett utkast till sitt ordförandeskapsprogram, som betonar hållbar utveckling, olika havsfrågor, hållbara energilösningar och människornas välfärd.

 Ambassadör Aleksi Härkönen ledde ordet, här med specialsakkunniga Tuuli Ojala och sekretariatets chef Nina Vaaja.
Ambassadör Aleksi Härkönen ledde ordet, här med specialsakkunniga Tuuli Ojala och sekretariatets chef Nina Vaaja. Foto: René söderman
 

Arktiska ekonomiska rådet presenterade också sin verksamhet som fokuserar på ansvarsfull ekonomisk tillväxt och frihandel i den arktiska regionen. Arktiska ekonomiska rådet har varit en viktig diskussions- och samarbetspartner för Arktiska rådet under Finlands ordförandeskap.

Ambassadör Aleksi Härkönen ledde ordet i tjänstemannakommittén. Finlands delegation leddes av René Söderman, som är ledande sakkunnig vid utrikesministeriet. I delegationen ingick företrädare för utrikesministeriet, miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling sammanträdde den 29–30 november.

 En tomte introducerade mötesdeltagarna till pausgympans hemligheter.

Studerande simulerade utrikesministermöte

I samband med mötet ordnade Lapplands universitet evenemanget Model Arctic Council där studerande från 30 olika universitet simulerade Arktiska rådets utrikesministermöte. Studerandena förhandlade och i slutet av mötesveckan offentliggjorde de sin egen ministerdeklaration.

 

René Söderman, ledande sakkunnig i Arktissamarbetet