Antti Karttunen blir chef för OSSE:s fältinsats i Uzbekistan

Antti Karttunen blir ny chef för OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) fältinsats i Uzbekistan. Karttunen som har utnämnts till uppdraget av OSSE:s ordförandeland Malta, tillträder tjänsten den 23 januari 2024.

OSSE:s fältinsats i Uzbekistan (OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan) stödjer värdlandet på ett antal politikområden: politiskt-militära frågor, miljö- och ekonomi och mänskliga rättigheter. Fältinsatsen är baserad i Uzbekistans huvudstad Tasjkent och samarbetar nära med regering och civilsamhälle. Ett fyrtiotal internationella och lokala experter är knutna till kontoret.  

Antti Karttunen har över femton års erfarenhet av internationella uppdrag. Han har arbetat med ledning och projektadministration i över tio länder. Från juni 2019 till juni 2023 var han biträdande chef för OSSE:s fältinsats i Moldavien. Tidigare har Karttunen även arbetat med bland annat ett EU-finansierat utvecklingsprojekt vid finansministeriet i Georgien. Han har därtill två års erfarenhet av militär krishantering i Kosovo. 

Finland stöder OSSE:s fältinsatser som främjar och genomför OSSE:s principer på lokal nivå. Finland har länge stöttat OSSE:s arbete i Centralasien både genom finansiering av projekt och genom att bidra med expertis.

Mer information

  • Leena Saarikoski, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 350 459, leena.saarikoski@gov.fi
  • Intervjuförfrågningar: Antti Karttunen, tfn 045 624 6788