Antti Hartikainen chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Ukraina

Europeiska unionen har den 4 juni utnämnt översten (i.a.) inom Gränsbevakningsväsendet Antti Hartikainen till chef för EU:s rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina).

Den civila krishanteringsinsatsen EUAM Ukraina (European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform in Ukraine) inrättades 2014 för att stödja en reform den civila säkerhetssektorn i Ukraina. EUAM Ukrainas uppdrag är att stärka landets institutioner för brottsbekämpning och rättsstatsprincipen (polisen, gränsbevakningen, nationalgardet, fängelseväsendet, rättsväsendet och åklagarämbetet). Målet är en civil säkerhetssektor som är effektiv, följer principerna för god förvaltning, tillgodoser de mänskliga rättigheterna och åtnjuter folkets förtroende.

Kring 133 internationella experter från 25 olika länder arbetar inom insatsen. Därtill har insatsen kring 150 lokalt anställda. Åtta av experterna är finländare som företräder olika förvaltningsområden. Insatsens högkvarter ligger i Kiev och lokalkontor finns i Lviv, Charkiv och Odessa.

Antti Hartikainens kandidatur och utnämning är ett led i Finlands konsekventa politik för att stabilisera läget i Ukraina. Hartikainen har en gedigen erfarenhet av internationella uppdrag och civil krishantering. Han har tidigare varit chef bland annat för EU:s gränsövervakningsuppdrag i Libyen och biträdande chef för EU:s gränsövervakningsuppdrag i Moldova och Ukraina. I Finland har Hartikainen gjort en lång karriär inom Gränsbevakningsväsendet, senast som generaldirektör för Tullen.

Ytterligare information: Sari Rautio, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 0295 351 534, och Antti Hartikainen, tfn 045 185 5590

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.