Anna Kotaviita pressattaché i S:t Petersburg

Utrikesministeriet har utnämnt Anna Kotaviita till pressattaché vid Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg. Befattningen är treårig och Kotaviita tillträder tjänsten i S:t Petersburg den 30 mars 2021.

Anna Kotaviita. Foto: Gilda Saarinen

Anna Kotaviita har senast arbetat som kommunikationsexpert vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Hon har tidigare bland annat varit kommunikationschef för Kalliolan Setlement, för stadsnätverket Union of the Baltic Cities och informatör för stiftelsen Cultura. Hon har tidigare erfarenhet av generalkonsulatet i S:t Petersburg som viseringstjänsteman och av kontoret i Murmansk som högskolepraktikant. Anna Kotaviita är filosofie magister. Hon har därtill en yrkesexamen inom audiovisuell kommunikation.

”Jag ser fram emot att få synliggöra Finland tillsammans med skickliga yrkesmänniskor i min favoritstad S:t Petersburg. Det är viktigt att myndigheterna sprider tillförlitlig och aktuell information om coronviruset, vilket också kommer att vara en framträdande del av pressattachéns arbete under de närmaste månaderna. Gränsöverskridande samarbete och nya former av interaktion är särskilt viktigt just nu när människor saknar kultur, sociala relationer och resor”, säger Kotaviita.

Pressattachén främjar Finlands intressen bland centrala målgrupper i S:t Petersburg och nordvästra Ryssland med hjälp av kommunikation och främjande av Finlandsbilden. Till de huvudsakliga uppgifterna hör att stärka Finlands synlighet och utveckla finsk-ryska nätverk och relationer.

Ytterligare information: Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef vid kommunikationsavdelningen, tfn 0295 351 351, och Anna Kotaviita, tfn + 7 921 742 6733. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi