En understatssekreterare, en avdelningschef och en biträdande avdelningschef fortsätter på sina poster

Statsrådet fattade beslut om att förlänga tre befattningar torsdagen den 3 juni.

Statsrådet förordnade följande vid sitt sammanträde torsdagen den 3 juni:

Utrikesrådet Elina Kalkku fortsätter som utrikesministeriets understatssekreterare (utvecklingspolitik) under perioden 1.9.2019–31.8.2022.
Utrikesrådet Ilkka-Pekka Similä fortsätter som avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer under perioden 1.9.2021–31.8.2023.
Utrikesrådet Johanna Kotkajärvi fortsätter som biträdande avdelningschef vid kommunikationsavdelningen under perioden 1.9.2021–31.8.2023.

Mer information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038