Kostnaderna för al-Hol-uppdraget hittills cirka 395 000 euro

Hemtagningen av ca 20 finländska barn och deras mödrar från nordöstra Syrien har hittills kostat de finländska myndigheterna ca 395 000 euro. Uppdraget inleddes år 2019.

Utrikesministeriet genomförde den senaste hemtagningen i december 2020. Alla kostnader framkommer inte genast. Nu har utrikesministeriet utfört en ingående utredning om kostnaderna för uppdraget hittills.

Myndigheternas resekostnader utgör ca 199 000 euro av de totala kostnaderna. Beloppet inbegriper biljetter, inkvarteringskostnader och dagtraktamenten. Kostnaderna för att hyra transportmedel är ca 118 000 euro. För att värna om myndighetsverksamhetens säkerhet specificerar utrikesministeriet inte offentligt säkerhetskostnadernas andel. Av säkerhetsskäl kan inte heller mindre utgiftsposters andel av de totala kostnaderna specificeras.

Varje person som fått hjälp ska betala för sin resa till Finland och för sina resehandlingar. De indirekta kostnaderna för myndighetsverksamheten, till exempel tjänstemännens rese- och inkvarteringskostnader eller kostnader för säkerhetsarrangemang, tas inte ut av kunderna.

Uppdraget för att hjälpa finländska barn i Syrien pågår fortfarande under utrikesministeriets ledning. Uppdraget fortsätter i enlighet med skyldigheterna i Finlands grundlag och internationella fördrag och enligt statsrådets principbeslut av den 19 december 2019.

Säkerhetsläget i lägret al-Hol har försämrats ytterligare under vintern. Okända gärningsmän har dödat över 40 personer i början av 2021, de flesta av dem i den irakiska delen av lägret. I slutet av februari dog sju barn och två kvinnor i en tältbrand. I den del av lägret där utlänningarna bor får barnen inte ordentlig hälsovård, undervisning eller dagvård. Som uppväxtmiljön ger lägret inga framtidsutsikter och den präglas av radikal ideologi.

Lägren i nordöstra Syrien utgör en långsiktig säkerhetsrisk även för Europa. Ju längre barnen hålls i en radikaliserande miljö, utan undervisning, skydd och ingripande från ett organiserat samhälle, desto allvarligare är riskerna. Det finns inga enkla lösningar i denna situation. Det sämsta alternativet med tanke på finländarnas säkerhet är att lämna barnen kvar i lägret.