Afrobarometer kartlägger afrikanernas åsikter i samhälleliga frågor

Vad anser afrikanerna om migration eller om demokrati? Bland annat på dessa frågor svarar experter från forskningsinstitutet Afrobarometer när de besöker Finland på inbjudan av utrikesministeriet i oktober.

Forskningsinstitutet Afrobarometer har med hjälp av enkätundersökningar kartlagt afrikanernas åsikter i mer än 30 afrikanska länder. Genom enkätundersökningen, som nu genomförts för sjunde gången, har forskningsinstitutet bland annat utrett den allmänna opinionen i frågor som gäller demokrati, förvaltning, ekonomi och samhälle.

Afrobarometer firar i år sitt 20-årsjubileum. Forskningsinstitutet har en väletablerad ställning som tolkare av den allmänna opinionen i Afrika.

Experterna vid Afrobarometer presenterar sina forskningsresultat vid ett offentligt seminarium den 21 oktober kl. 9.30–11.45 på Ständerhuset (Snellmansgatan 9-11).

Avsikten med seminariet i Helsingfors är bland annat att diskutera åsikter om migration och demokratiutveckling i olika afrikanska länder.

Program

9.30–10.00

Registrering och kaffe

10–10.15

Öppningsanförande

10.15–11.15

Afrobarometers experter ger en översikt av resultaten i den sjunde Afrobarometern

11.15–11.4

Frågor och diskussion

Anmälan

Anmälan till evenemanget senast den 16 oktober 2019