Afrika är en viktig partner

De afrikanska länderna har avsevärt ökat sin synlighet i det internationella samfundets ögon under de senaste åren. Utvecklingen märks också i den nya kommissionens och Finlands utrikespolitiska prioriteringar. I det femte avsnittet i serien En hållbar utrikespolitik belyser Maria Kurikkala, som leder utrikesministeriets team för Afrikapolitik, de bakomliggande orsakerna till intresset.

”I och med att världen förändras måste prioriteringarna i både EU:s och Finlands utrikespolitik förändras. Den afrikanska kontinentens betydelse har ökat under de senaste åren. Regionen har blivit mer kommersiellt intressant och de första stegen mot en inre marknad som omfattar hela Afrika har tagits genom inrättandet av ett afrikanskt frihandelsområde (AfCFTA). Avtalet har redan trätt i kraft, men det är fortfarande en bit kvar innan handeln avregleras i praktiken, eftersom förhandlingarna om tullsänkningar fortfarande pågår. När den afrikanska inre marknaden blir av kommer den att vara den största i världen”, konstaterar Maria Kurikkala, som leder utrikesministeriets team för Afrikapolitik.

Uutisessa mainitut henkilöt pöydän äärellä.
Tuomas Lähteenmäki intervjuar 
Maria Kurikkala.

Det internationella samfundets intresse för Afrika har ökat märkbart under de senaste åren. Kina har redan länge satsat bland annat på omfattande infrastrukturprojekt och handel, men också på sina politiska relationer till länderna. Också många andra länder vill stärka sina relationer med de afrikanska länderna. Ett exempel är att det första toppmötet mellan Ryssland och Afrika hölls i oktober. Över fyrtio afrikanska ledare deltog i toppmötet i Sotji vid Svarta havets kust.

Afrikas handel med tillväxtekonomierna, inklusive Brasilien, Indien och Sydafrika (BRICS-länderna), ökar. Också Turkiet och länderna kring Persiska viken är mycket aktiva. Många EU-länder och Förenta staterna är naturligtvis också intresserade av att utveckla sina ekonomiska förbindelserna med Afrika.

”I Afrikas 54 länder bor redan nu över en miljard människor, varav hälften är under 20 år. Den konsumerande medelklassen växer hela tiden. Uppskattningar av befolkningstillväxten visar att fyrtio procent av världens befolkning kommer att bo i Afrika 2050. Detta ökar Afrikas betydelse både i världspolitiken och i ekonomin”, säger Kurikkala.

Afrikapolitikens växande betydelse syns också i Finlands yttre förbindelser. Finland har 12 ambassader i Afrika, de flesta i Nordafrika och Östafrika. Utöver utrikespolitiken och utvecklingssamarbetet arbetar ambassaderna också med att främja export och handelspolitiska relationer. 

”Afrika har 54 sinsemellan mycket olika länder, så det är svårt att säga något allmänt om Finlands relationer till Afrika. I Afrika söder om Sahara har vi traditionellt satsat på utvecklingssamarbete. Målet är nu att utvidga i synnerhet de politiska och ekonomiska relationerna. Vi arbetar till exempel aktivt för att öka de finländska företagens handel i Afrika”, berättar Kurikkala.

Också Ursula von der Leyens kommission, som snart inleder sitt arbete, har utsett Afrikapolitiken till ett av de viktigaste områdena i EU:s partnerskapspolitik och yttre förbindelser.

”Afrika har varit en av de viktigaste prioriteringarna i utrikespolitiken under Finlands EU-ordförandeskap. Vi har arbetat för att relationerna mellan EU och Afrika ska bli mångsidigare, djupare och jämlikare. Kommissionärskandidaten Jutta Urpilainen kommer att ha en betydande roll i detta. Jag hoppas att den nya kommissionen verkligen har för avsikt att få till stånd förändringar i relationerna mellan EU och Afrika”, sammanfattar Kurikkala.

Det finns emellertid fortfarande stora problem på den afrikanska kontinenten. Många länder lider av konflikter, instabilitet, fattigdom och underutveckling. Klimatförändringen påverkar Afrika så att långa perioder av torka och andra extrema väderfenomen har ökat betydligt. Den snabba befolkningstillväxten är en stor utmaning, eftersom fattigdomen inte minskar om befolkningen växer snabbare än ekonomin. Alla dessa problem orsakar migration. Den största delen av migrationen sker internt till andra afrikanska länder, men många kommer också till Europa.

”Afrika är Europas granne, så kontinentens utveckling, vare sig den är positiv eller negativ, återspeglas direkt i Europa. Det är viktigt att EU kan agera på ett samlat och enhetligt sätt i sin Afrikapolitik. Vi bör bygga upp ett intensivare samarbete med de afrikanska länderna, både för att utnyttja de gemensamma möjligheterna och för att lösa problemen”, säger Kurikkala.

Kurikkala har under några år arbetat som ledare för utrikesministeriets team för Afrikapolitik. Hon har tidigare erfarenhet från Finlands ständiga representation vid EU, där hon arbetade som Finlands representant i rådets arbetsgrupp för Afrika. Hon har också varit tjänstemannasekreterare för utvecklingsministern. Enligt Kukikkala har man under de senaste åren också inom utrikesministeriet insett vikten av kunskap om Afrika för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

”Vid utrikesministeriet finns en stor mängd samlad kunskap om frågor som rör Afrika, såväl om enskilda länder som om regioner och horisontella frågor. Det finns således en mycket god grund för att driva vidare regeringsprogrammets riktlinjer för Afrika och för att utarbeta Finlands nya Afrikastrategi”, säger Kurikkala.

”I Afrika har finländarna ett anseende som föregångare särskilt när det gäller jämställdhetsfrågor. I många länder väcker också den nordiska samhällsmodellen intresse. Med tanke på exporten har Finland kompetens som intresserar afrikanska länder bland annat inom utbildning och klimatfrågor. Vi har kunskap om lösningar för cirkulär ekonomi, avfallshantering, rent vatten och skogsteknologi, som vi kan erbjuda de växande marknaderna”, summerar Kurikkala.

Se hela intervjun med Maria Kurikkala: 

Videoserien En hållbar utrikespolitik tar upp viktiga teman i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och under EU-ordförandeskapet. Se tidigare avsnitt:

Hybridpåverkan, Satu Mattila-Budich

I det första avsnittet berättar Satu Mattila-Budich om sitt arbete som hybridambassadör, och om hur Finland som ordförande i Europeiska unionens råd har fört fram hybridhot på EU:s agenda.

En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik? Hanna Lehtinen

I det andra avsnittet berättar Finlands representant i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, ambassadör Hanna Lehtinen, om vad som är aktuellt på området.

Fredsmedlare, Pekka Haavisto

Hur syns fredsmedling i Finlands utrikespolitik? Vi frågade utrikesminister Pekka Haavisto i det tredje avsnittet av serien.

Den gemensamma handelspolitiken, Pasi-Heikki Vaaranmaa

Vad händer härnäst inom handelspolitiken? Vi frågade chefen för utrikesministeriets handelspolitiska enhet Pasi-Heikki Vaaranmaa i det fjärde avsnittet av serien En hållbar utrikespolitik.