En virtuell exportkontrollklinik ordnas för högskolor och forskningsinstitut i oktober

En virtuell exportkontrollklinik ordnas för högskolor och forskningsinstitut i oktober

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll av produkter med dubbla användning ordnar ett virtuellt evenemang för högskolor och forskningssamfund måndagen den 11 oktober 2021. Vi ber er reservera tiden för evenemanget i era kalendrar.

EU publicerar anvisningar för exportkontroll avsedda för forskningsvärlden på hösten, och utrikesministeriet ordnar ett dagslångt nationellt seminarium kring temat. Evenemanget är öppet för både förvaltningspersonal och forskare vid högskolor.

Vi återkommer med ett mer detaljerat program och information om talarna vid evenemanget senare. Evenemanget ordnas på engelska.