Den uppdaterade kontrollförteckningen över produkter med dubbla användningsområden träder i kraft

Den uppdaterade kontrollförteckningen över produkter med dubbla användningsområden träder i kraft

Kontrollförteckningen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i bilaga 1 till EU:s förordning om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden (428/2009) uppdateras i december varje år. Den nya förteckningen publicerades den 14 december 2020 genom kommissionens delegerade förordning 2020/1749.

Kontrollförteckningen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) träder i kraft tisdagen den 15 december 2020.