Skärpta villkor för export av coronavaccin

Skärpta villkor för export av coronavaccin

Villkoren för exporttillstånd för coronavaccin och vissa komponenter i dem har skärpts under en sexveckorsperiod från och med den 26 mars 2021.

I och med ändringen krävs det tillstånd också för export till Albanien, Armenien, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Georgien,  Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Norra Makedonien, Schweiz och Serbien. Vid bedömningen av tillståndsansökningarna är ömsesidighet och proportionalitet nya kriterier som beaktas.

Mer information om Europeiska kommissionens förordning.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ytterligare information: Teemu Sepponen, chef för enheten för exportkontroll, tfn 0295 351 045, Tuuli-Maaria Aalto, enhetschef, enheten för marknadstillträde, tfn 0295 350633