Finlands ordförandeskap i Barentsrådet fortsätter med fokus på grön omställning och klimatförändring

Andra redan tidigare överenskomna prioriteringarna är hållbar utveckling, kontakter mellan människor samt trafik och logistik.

Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks, Islands och EU:s ansvariga tjänstemän samlades  den 30–31 maj i Ruka i Kuusamo under ledning av ambassadör Jari Vilén.

Vid mötet kom man överens om att Finlands ordförandeskap i Barentsrådet fortsätter med fokus på en grön omställning och klimatförändringen. Andra redan tidigare överenskomna prioriteringarna är hållbar utveckling, kontakter mellan människor samt trafik och logistik.

På grund av Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina har medlemsländerna och EU beslutat avbryta samarbetet med Ryssland och vid mötet i Kuusamo kom man överens om hur samarbetet under dessa förändrade omständigheter kan fortsätta mellan de övriga medlemsländerna.

Enligt ambassadör Vilén ligger tyngdpunkten i samarbetet nu särskilt på verksamheten mellan Finland, Sverige och Norge. ”Barentssamarbetet kommer nu att stärka det nordiska samarbetet och ge det nytt innehåll och nya resurser”, beskriver Vilén.

I samband med mötet hålls en konferens som riktade in sig på att ta fram strategiarbetet för grön omställning i Barentsregionen. Strategin sammanställer Finlands, Sveriges och Norges nationella och regionala planer för de nordliga regionerna och försöker hitta de synergifördelar som tillgodoser just dessa regioners särskilda behov.

Barentsrådet som inrättades 1993 arbetar för att främja stabilitet och hållbar utveckling i Barentsregionen. De nordiska länderna, Ryssland och EU är medlemmar i rådet.

 

Mer information

  • Jari Vilén, ambassadör för frågor om Barentsregionen och den nordliga dimensionen, tfn 050 529 6321
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi
  •