Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Selonteossa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja esitetään Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiset painopisteet ja tavoitteet. Niitä toteuttamalla valtioneuvosto vahvistaa Suomen turvallisuutta ja edistää sen hyvinvointia.

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko (pdf, 213 kb, 36 sivua)