Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus CM/Rec(2010)5 toimista seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi 2010

Euroopan neuvosto
Ministerikomitean suositus CM/Rec(2010)5 toimista seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi

Euroopan neuvosto: Ministerikomitean suositus CM/Rec(2010)5 toimista seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi 2010 (PDF, 134 kB, 8 s.)