Arktinen osaaminen Suomessa

Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen.

Suomi on maailman johtavia asiantuntijamaita arktisen laivanrakennuksen, varustamotoiminnan, meri- ja offshore- teknologian sekä talvimerenkulun aloilla. Kuva: MEK-image Suomi on maailman johtavia asiantuntijamaita arktisen laivanrakennuksen, varustamotoiminnan, meri- ja offshore-teknologian sekä talvimerenkulun aloilla. Kuva: MEK-image

Arktinen alue on yhä maapallon puhtaimpia ja luonnontilaltaan parhaiten säilyneitä alueita. Se on kuitenkin keskellä monia nopeita ja ristiriitaisia muutoksia.

Ilmastonmuutos ja teknologinen kehitys ovat mullistamassa alueen luonnetta.

Lue e-julkaisu: Arktinen osaaminen Suomessa

Uudet merireitit, alueen energia- ja mineraalivarannot ja lisääntyvä matkailu tuovat mukanaan uusia uhkia mutta myös mahdollisuuksia.

Suomen arktisen politiikan tavoitteet

Suomen arktisen politiikan tavoitteet on linjattu hallitusohjelmassa.

Hallitusohjelman lisäksi Suomen arktisia periaatteita linjataan vuonna 2013 julkaistussa Suomen arktisessa strategiassa.

Suomen arktisen politiikan tavoitteet ovat

  • monenkeskisen arktisen yhteistyön vahvistaminen,
  • Euroopan unionin arktiseen politiikkaan vaikuttaminen,
  • suomalaisen arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen.