Yhteisiä arktisia ratkaisuja etsimässä – toimialasta riippumatta

Arktinen alue muuttuu. Kiinnostus pohjoisia alueita kohtaan kasvaa. Tämä lisää entistä enemmän tarvetta yhteistyölle ja yhteisten ratkaisujen löytämiselle. Suomessa yhteistyö eri viranomaisten ja toimijoiden välillä on mutkatonta ja joustavaa sekä herättää kiinnostusta myös maailmalla. Arktiset kysymykset leikkaavat läpi monen eri hallinnonalan.

Rajavartiolaitoksen maaliskuussa 2017 johtamassa kansainvälisessä Kvarken-meripelastusharjoituksessa keskityttiin evakuointikeskustoiminnan kehittämiseen yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Kuva: Rajavartiolaitos

Eri viranomaisten ja toimijoiden on pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä myös arktisen alueen kysymyksissä. Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskautta tukevat kotimaassa monet arktiset hankkeet, jotka tuovat yhteen eri alojen toimijoita ja tuovat esiin arktista osaamistamme.

Kansainvälistä lento- ja meripelastusyhteistyötä vahvistetaan arktisella alueella

Rajavartiolaitos toimii Arktisen rannikkovartiostofoorumin puheenjohtajana vuosina 2017–2019. Vuonna 2015 perustetun foorumin tavoitteena on lisätä kahdeksan arktisen maan rannikkovartiostojen käytännön yhteistoimintaa. Kehittämällä yhteisiä toimintamalleja voidaan entistä paremmin vastata mahdollisiin arktisella alueella tapahtuviin merellisiin onnettomuuksiin.

Yhteistyö Arktisen rannikkovartiostofoorumin puitteissa on edennyt huimaa vauhtia. Rajavartiolaitoksen ensimmäisen puheenjohtajuusvuoden aikana on muun muassa laadittu selvitys arktisten rannikkovartiostotoimijoiden suorituskyvyistä, järjestetty arktisten lento- ja meripelastuskeskusten tapaaminen, onnettomuuspaikanjohtaja-kurssi ja suunniteltu arktisen koulutusyhteistyön jatkoaskeleita.

Merellistä turvallisuutta, pelastustehtäviä ja ympäristönsuojelua

Maaliskuussa 2018 Rajavartiolaitos järjesti Arktisen rannikkovartiostofoorumin päällikkökokouksen Oulussa. Kokouksessa, jossa oli edustettuina kaikkien arktisten maiden rannikkovartiostojen ylin johto, oltiin yhtä mieltä siitä, että Arktinen rannikkovartiostofoorumi on keskeinen organisaatio arktisesta merellisestä turvallisuudesta puhuttaessa.

Kokouksen päätteeksi päälliköt allekirjoittivat yhteisen julkilausuman. Sen mukaan Arktinen rannikkovartiostofoorumi edistää merellistä turvallisuutta arktisilla alueilla ja tulee tulevaisuudessa keskittymään lento- ja meripelastuksen lisäksi myös arktisen merialueen ympäristövahinkojen torjuntaan sekä ympäristönsuojeluun.

Arktisen rannikkovartiostofoorumin päälliköt allekirjoittivat yhteisen julkilausuman maaliskuussa 2018. Siinä korostettiin käytännön yhteistyön tärkeyttä. Kuva: Patrick Kelley, United States Coast Guard

Rajavartiolaitoksen puheenjohtajuus Arktisessa rannikkovartiostofoorumissa huipentuu keväällä 2019, kun foorumin toinen yhteistoimintaharjoitus, POLARIS 2019, järjestetään Suomessa.

Myös Punainen Risti valmistautuu haasteisiin arktisella alueella

Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Punainen Risti toimii ympäri maailman – myös arktisella alueella.

Suomen Punaisen Ristin aloitteesta on ryhdytty paremmin kartoittamaan Punaisen Ristin valmiuksia ja kykyä toimia arktisissa olosuhteissa. SPR pyrkii omalla hankkeellaan tukemaan arktista yhteistyötä ja osaamista myös Suomessa eri toimijoiden kanssa. SPR:n arktisen valmiuden kehittämishanke on osa ulkoministeriön rahoittamaa Rajavartiolaitoksen merellisen turvallisuuden SARC-hanketta. Aiemmin SPR on ollut näkyvästi mukana muun muassa Levillä järjestetyssä pelastustoimen Barents Rescue 2015 -harjoituksessa.

Arktisen alueen haasteet vaativat yhteisiä ratkaisuja ja yhteen hiileen puhaltamista. Yhteistyö eri hallinnonalojen ja toimijoiden välillä on avainasemassa arktisella alueella toimimisessa. Tämä oli keskeinen teema myös Punaisen Ristin arktisen valmiuden seminaarissa, joka keräsi yhteen Punaisen Ristin edustajia arktisen alueen kansallisista yhdistyksistä Ouluun viime maaliskuussa. 

Punaisen Ristin maaliskuussa Oulussa järjestämä arktisen valmiuden seminaari keräsi osallistujia Suomen lisäksi Virosta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista sekä Alaskasta saakka. Kuva: SPR

SPR:n vahva verkosto viranomaisten tukena

Seminaarissa pureuduttiin laajasti arktisen alueen riskeihin ja haasteisiin. Osallistujien kesken vallitsi vahva yhteinen halu kehittää Punaisen Ristin valmiuksia ja parantaa yhteistyötä pohjoisilla alueilla. Punaisen Ristin arktisen valmiuden tapaaminen oli ensimmäinen laatuaan, muttei varmastikaan viimeinen. Vahvan verkostonsa kautta Punaisella Ristillä on merkittävä rooli arktisella alueella viranomaisten tukena ja vahvistamassa paikallista osaamista ja valmiutta arktisiin haasteisiin.

Vahvaa yhteistyönäkökulmaa Oulussa järjestettyyn tilaisuuteen toivat myös seminaarin kutsutut kansalliset yhteistyökumppanit pelastuslaitoksilta, laivavarustamo Arctialta ja HUSin sairaanhoitopiiriltä sekä ulko- ja sisäministeriöstä. Kuva:SPR

Punaisen Ristin ja ACGF:n samanaikaiset tapaamiset Oulussa mahdollistivat myös yhteistapaamisen Arktisen rannikkovartiostofoorumin asiantuntijaryhmän ja Punaisen Ristin edustajien kesken. Tapaaminen toi erinomaisesti yhteen eri alojen asiantuntijoita jakamaan kokemuksiaan ja tietojaan liittyen arktiseen alueeseen – ja loi myös tärkeitä suoria kontakteja verkostojen välille.

Arktisen rannikkovartiostofoorumin puheenjohtajuuskautta tukee Rajavartiolaitoksen johtama ja ulkoministeriön rahoittama SARC-hanke, joka keskittyy arktisen merellisen turvallisuuden yhteistyön kehittämiseen ja suomalaisen arktisen osaamisen edistämiseen.

Arktisen Rannikkovartiostofoorumin esittely YouTubessa (en):