angle-left Yhteiset arktiset ratkaisut ovat Suomenkin etu

Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Yhteiset arktiset ratkaisut ovat Suomenkin etu

Suomi johtaa Arktisen neuvoston työtä 2017–2019. Virallisesti Suomen puheenjohtajuuskausi alkoi 11. toukokuuta, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson luovutti puheenjohtajanuijan ulkoministeri Timo Soinille Alaskan Fairbanksissa. Puheenjohtajakausi pitää ulkoministeriön arktisen tiimin kiireisenä. Suomessa järjestetään puheenjohtajakaudella useita virkamies- ja asiantuntijakokouksia, arktisia konferensseja ja seminaareja. Puheenjohtajakauden päättävä arktisten maiden ulkoministerikokous pidetään toukokuussa 2019.

Fairbanks_Kuva_Arctic Council sekretariat_Linnea Nordström
Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomelle Fairbanksissa, Alaskassa, pidetyssä ulkoministerikokouksesa toukokuussa. Ulkoministeri Timo Soini (vasemmalla) johti Suomen valtuuskuntaa, missä mukana olivat myös mm. kansanedustaja Katri Kulmuni (keskellä) ja suurlähettiläs Aleksi Härkönen (oikealla). Kuva: Arctic Council secretariat/Linnea Nordström

Suomen arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen toimii Arktisen neuvoston virkamieskomitean puheenjohtajana. Hän kertoo alla työstään ja Suomen tavoitteista puheenjohtajakaudella.

Aleksi Härkönen. Kuva_Teemu Kuusimurto
Aleksi Härkönen on Suomen arktinen suurlähettiläs.

Mitä arktinen suurlähettiläs tekee?

Arktinen suurlähettiläs johtaa kahdeksan hengen arktista tiimiä ulkoministeriössä. Tiimi on valmistellut puheenjohtajuuskauden ohjelman yhteistyössä valtionhallinnon kanssa, osallistunut lukuisiin arktisiin kokouksiin ja seminaareihin.

Lisäksi olemme konsultoineet neuvoston jäsenmaita ja alkuperäiskansajärjestöjä Suomen puheenjohtajuuskauden prioriteeteista ja painotuksista.

Työ on ollut mielekästä ja haastavaa.

Miten Suomi vaikuttaa arktisiin asioihin?

Suomi toimii oman etunsa pohjalta, kuten muutkin, ja pitää esillä meille tärkeitä asioita. Mitä laajempi yhteisymmärrys vallitsee arktisten maiden kesken tavoitteista ja toimintatavoista, sitä parempi Suomelle. Etsimällä yhteisiä ratkaisuja edistämme parhaiten omiakin intressejämme.

Vaikutamme arktisiin asioihin myös globaaliyhteyksissä, esimerkiksi ilmastotyön kautta.

Mitkä ovat Suomen tärkeimmät tavoitteet Arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella?

Arktinen alue muuttuu, ja meidän tulisi varautua muutoksiin. Ilmastonmuutosta on torjuttava ja samalla varauduttava sen vaikutuksiin. On etsittävä uusia tehokkaita tapoja suojella arktista ympäristöä, edistää arktisten alueiden saattamista ajanmukaisten viestintäyhteyksien piiriin, tehostettava meteorologista yhteistyötä ja varmistettava, että kaikki arktisen alueen lapset saavat hyvät perusopetuksen kyetäkseen vastaamaan muutospaineisiin.

UM:n kannalta tavoitteena on puheenjohtajuustehtävien menestyksellinen ja tehokas hoitaminen myös niin, että sillä on myönteistä vaikutusta Suomen kansainväliseen asemaan. Uskon että tällä arktisella tiimillä ja talon johdon tuella se onnistuu.

Mikä on henkilökohtaisesti mieleenpainuvin arktinen muistosi?

Niitä tulee koko ajan. Erityisen mieleenpainuvia ovat tapaamiset saamelaisten ja muiden pohjoissuomalaisten kanssa. Suomen arktisuus on avautunut minulle aivan uudella tavalla.