Ulkoministeriön kehysehdotus vuosille 2024-2027, yhteenveto

Julkisen talouden suunnitelma (JTS) sisältää neljäksi vuodeksi laaditun valtiontalouden kehyspäätöksen. Kehysehdotus on ulkoministeriön ehdotus pääluokan (24) menokehyksiksi. Kyseessä ei ole valtioneuvoston päätös valtiontalouden menokehyksistä.