angle-left Tuuli Ojala tuntee arktisen ympäristön
Exploring Common Solutions_banneri

Tuuli Ojala tuntee arktisen ympäristön

Erityisasiantuntija Tuuli Ojala toimii ulkoministeriön arktisessa tiimissä puheenjohtajan avustajana sekä Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän Suomen edustajana. Haastattelussa hän kertoo työstään.

Tuuli Ojala_Kuva_Teemu Aitamurto
Erityisasiantuntija Tuuli Ojala. Kuva: Teemu Aitamurto

Kuinka päädyit arktisten asioiden pariin?

Arktisiin asioihin päädyin Kirkkoniemen kansainvälisen Barents-sihteeristön kautta. Työskentelin siellä ympäristöasiantuntijana Suomen ollessa Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana.

Siitä taustasta on ollut luontevaa jatkaa koko arktisen alueen kattavan yhteistyön pariin, etenkin kun suuri osa Arktisen neuvoston toiminnasta liittyy arktisen ympäristön suojeluun.

Ennen Kirkkoniemen pestiä työskentelin Itämeren suojelun ja ekologisen tutkimuksen parissa.

Mitä työpäiviisi arktisessa tiimissä kuuluu?

Puheenjohtajuuden hoitamiseen kuuluu Arktisen neuvoston virkamieskokousten sisältöjen ja käytännön asioiden suunnittelu sekä itse kokousten läpivieminen. Näihin liittyvät moninaiset käytännön työmyyrän tehtävät ovat yksi päiviäni täyttävä asia.

Pidän yhteyttä kansallisiin taustaryhmiin, arktisten maiden kollegoihin sekä Arktisen neuvoston sihteeristöön.

Neuvoston kestävän kehityksen työryhmän osalta minulle kuuluu Suomen osallistumisen koordinointi ja Suomen edustaminen kokouksissa. Teemme kokousten valmistelussa jatkuvaa yhteistyötä tiimiimme kuuluvan kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtajan kanssa.

Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen liittyvien tehtävien lisäksi seuraan ja tuotan materiaaleja erityisosaamiseeni liittyvissä kysymyksissä ja osallistun erilaisten arktisten hankkeiden arviointiin.

Mitä asioita Suomi korostaa puheenjohtajuuskaudellaan kestävän kehityksen työryhmässä?

Kestävän kehityksen työryhmän käytännön työ tehdään erilaisissa hankkeissa. Suomalaisten osallistuminen kestävän kehityksen työryhmän toimintaan lisääntyi puheenjohtajuuden alla suorastaan räjähdysmäisesti. Suomi toi työryhmään kolme omaa aloitetta ja osallistuu lisäksi suureen osaan työryhmän muista hankkeista.

Ulkoministeriön koordinoimalla IBA-rahoituksella on keskeinen merkitys Suomen osallistumiselle käytännön hankkeisiin.

Kestävän kehityksen työryhmä on aktivoitunut erityisesti koulutuksen, yhden puheenjohtajakautemme prioriteeteista, saralla. Hiljattain käynnistyi kolme arktiseen koulutukseen keskittyvää hanketta. Lapin yliopisto  on aloitteentekijänä opettajankoulutushankkeessa.

Usvakoivikko-Kuva_MArkku Nikki
Suurin osa Arktisen neuvoston työstä liittyy tavalla tai toisella ympäristöasioihin. Kuva: Markku Nikki

Ympäristöministeriö taas vetää arktisten ympäristövaikutusten arviointeihin keskittyvää projektia. Se on kestävän kehityksen periaatteiden ytimessä selvittäessään, miten laajamittaisten taloudellisten hankkeiden negatiiviset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida.

Arktiset energiakysymykset  ja ilmastonmuutos ovat esillä kun Suomi myös isännöi syyskuussa neljännen arktisen energiakonferenssin.

Suomi osallistuu aktiivisesti myös aiempien puheenjohtajien käynnistämiin terveyshankkeisiin. Hankkeita toteuttavat eri ministeriöiden ja niiden alaisten laitosten sekä korkeakoulujen asiantuntijat. Minun tehtäväni on seurata hankkeiden etenemistä, antaa tarvittavaa ohjeistusta ja koordinoida hankkeiden raportointia.

Käytännön hankkeiden läpiviennin lisäksi on tarpeen, että työryhmän (SDWG) toimintaan saataisiin strategisempi ote. Yksi osa tätä on saada puheenjohtajakautemme läpileikkaava teema eli YK:n Agenda 2030 näkymään paremmin työryhmän työskentelyssä. Tässä pyrin Suomen edustajana olemaan puheenjohtajan apuna.

Mikä on mieluisin arktinen muistosi tähän mennessä?

Kyllä se on Kirkkoniemessä vietetty aika. Uudet työkontaktit, tuttavat ja hyvät ystävät eri maista, viikonloppuiset retket upeissa maisemissa ja lapsille karttunut hiihtotaito, jolle ei Helsingissä viime talvina ole paljon käyttöä ikävä kyllä ollut.

Alaskan Kotzebue teki myös suuren vaikutuksen karuudellaan ja ystävällisyydellään.

Muualla verkossa