Suurlähettiläs Manilaan, sivuakkreditointi Kap Verdelle ja valtuutus toimimaan UNECA:ssa

Suurlähettiläs Manilaan, sivuakkreditointi Kap Verdelle ja valtuutus toimimaan UNECA:ssa

Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 18. syyskuuta määrännyt yhden uuden suurlähettilään, sivuakkreditoinnin ja valtuutuksen kansainväliseen järjestöön.

Juha Pyykkö
Kuva: Petri Krook

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Juha Pyykön Manilassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.11.2020 lukien. Pyykkö siirtyy Manilaan Amerikan ja Aasian osaston erityistehtävästä, jossa hän aloitti syykuussa. Tätä ennen hän oli suurlähettiläänä Ateenassa vuosina 2017-2020. Ministeriössä Pyykkö on toiminut yksikönpäällikkönä kehitysyhteistyöosastolla kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikössä vuosina 2013-2017. Pyykkö on toiminut myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin virkamiessihteerinä vuosina 2005-2007. Edustustokokemusta hänellä on myös New Delhistä, Canberrasta, Bangkokista ja OECD-edustustosta Pariisissa. Ulkoministeriön palvelukseen Pyykkö on tullut vuonna 1995. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden ja kauppatieteiden maisteri.

Tasavallan presidentti sivuakkreditoi suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven Kap Verdelle ja valtuutti Addis Abeban suurlähetystön päällikön, Outi Holopaisen, toimimaan UNECA:ssa (Yhdistyneiden Kansakuntien Afrikan talouskomissio, UNECA).

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, puh. 029 535 0038