Suomi kannustaa työhön yhdenvertaisuuden puolesta – antaa maailmalle sanan

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen yhteiskunta ovat tärkeitä arvoja Suomelle. Finland Promotion Board lanseeraa maailmanlaajuisen kampanjan, jossa kiitetään yhdenvertaisuustyöstä ja kannustetaan kaikkia rakentamaan entistä yhdenvertaisempaa maailmaa. Yhdenvertaisuuden viestiä vauhditetaan antamalla maailmalle yhdenvertainen suomen kielen sana: hän.

Suomalaisen yhteiskunnan ytimessä on yhdenvertaisuus, jota symboloi erinomaisesti sosiaalisesta statuksesta ja sukupuolesta vapaa suomen kielen pronomini hän. Tämä suomen kielen ominaispiirre nostetaan Suomen maakuvaviestinnän koordinaatiosta vastaavan Finland Promotion Boardin maailmanlaajuisessa kampanjassa suomalaisen yhdenvertaisuuden tunnusmerkiksi. Kampanjassa Suomi kiittää muita kieliä saamistaan lainasanoista ja antaa vastalahjaksi yhden sanan: hän. 

 

Yhdenvertaisuuskampanja käynnistyy 3. kesäkuuta ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi, saksaksi ja ranskaksi. Kampanjassa Suomi kiittää näitä kieliä lainasanoista ja viestittää yhdenvertaisuuden sanomaa muun muassa Lontoossa, Brysselissä ja Berliinissä. Yhdenvertaisuusviestiä levitetään ulkomainoskampanjan, verkkosivuston ja kampanjaa varten tuotetun videon avulla. Lisäksi kaikki suomalaiset voivat osallistua kiittämiseen sosiaalisessa mediassa kampanjan verkkosivuilta löytyvän sovelluksen avulla.

Yhdenvertaisuuskampanjan yhteydessä Suomen edustustot ympäri maailmaa ottavat käyttöön uuden paikallisille toimijoille annettavan tunnustuksen. Näillä tunnustuksilla Suomi haluaa kiittää paikallisia tahoja, joka edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista jollain yhteiskunnan osa-alueella. Ensimmäisten vastaanottajien joukossa on toimijoita 16 maasta. He tekevät työtä muun muassa koulutuksen, vähemmistöjen oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon parissa. Lista tunnustuksen saaneista löytyy kampanjasivustolta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

”Yhdenvertaisuus on valtava vahvuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa, tämän meille tärkeän asian haluamme jakaa muiden kanssa. Suomen kielen sana hän antaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla kuulluksi omasta taustasta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta”, sanoo Laura Kamras ulkoministeriön maakuvayksiköstä. 

”Yhteiskunta ei toki Suomessakaan ole valmis, ja yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä työtä jatkuvasti. Kielikään ei ole valmis eikä täydellinen; myös suomen kieli kantaa esimerkiksi sukupuolittavia viestejä. Kampanjalla haluamme nostaa esiin yhdenvertaisuuden merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen voiman yhteiskuntaa muokkaavana tekijänä. Suomi on yhdenvertaisuuden asialla myös kansainvälisesti. Kampanjan puitteissa haluamme nostaa esille ja tehdä näkyväksi myös muissa maissa tehtävää yhdenvertaisuustyötä. Kutsumme kaikki mukaan keskusteluun.”

Lisätietoja: maakuvayksikön päällikkö Laura Kamras, puh. +358 295 351 558

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi