angle-left Suomen arktiset kokoukset ovat ympäristövastuullisia
Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Suomen arktiset kokoukset ovat ympäristövastuullisia

Suomessa järjestetään Arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella useita virkamies- ja asiantuntijakokouksia, arktisia konferensseja ja seminaareja. Ulkoministeriö on yhteistyössä WWF Suomen kanssa kehittänyt ympäristövastuullisen kokoustamisen opaan, jota noudatetaan kaikissa ulkoministeriön järjestämissä Arktisen neuvoston kokouksissa. Ohjeistossa korostetaan tilaajan vastuuta valintojen tekemisessä kuten ruokatarjoiluissa, hankinnoissa ja oheisohjelmien suunnitteluissa.

Arktinen kokous. Kuva: Annariina Kukkonen
Suomi haluaa alkavalla arktisella puheenjohtajakaudellaan huomioida ympäristön myös kokousjärjestelyissään. Kuva: Annariina Kukkonen

Arktisen neuvoston kokouksia eri puolella Suomea

Suomen puheenjohtajuuskausi Arktisessa neuvostossa alkaa toukokuussa 2017, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson luovuttaa puheenjohtajanuijan ulkoministeri Timo Soinille. Ulkoministeriön Pohjoisen Euroopan yksikössä työskentelevä arktinen tiimi on jo hyvän aikaa valmistellut tulevia Suomen kokouksia.

Suomessa järjestetään kahden vuoden aikana lukuisia kokouksia eri puolella Suomea.

Arktisen neuvoston päätavoite on suojella arktisen alueen ympäristöä ja tukea alueen kestävää kehitystä. Tästä syystä ulkoministeriö otti kokoussuunnittelussa punaiseksi langakseen ympäristön huomioimisen.

Tilaajan vastuu

Kokousjärjestelyitä tehdään hyvässä yhteistyössä erilaisten palveluntuottajien, kuten hotellien, kokouspaikkojen, keittiöiden ja tavarantoimittajien, kanssa. Ulkoministeriö haluaa toiminnallaan korostaa tilaajan vastuuta. Tilaajalla on maksajana mahdollisuus pyytää tietynlaista palvelua ja toimintaa. Yhteistyötahojen kanssa yhdessä pohditaan aina tapauskohtaisesti, mikä on mahdollista.

”Koska valmista opasta ympäristövastuullisista ratkaisuista ei vielä ole, on ollut hienoa etsiä toimivia ratkaisuja yhdessä palveluntarjoajien kanssa. Erityisesti WWF Suomen antama asiantuntijuus on ollut opastuksessa korvaamaton apu”, konferenssivastaava Annariina Kukkonen ulkoministeriöstä kertoo.

Pienet ratkaisut, iso kokonaisuus

Kokousjärjestelyissä keskitytään pääosin tarjoilujen, hankintojen ja oheisohjelmien suunnittelun ja ympäristöseikkojen huomioimiseen. Tarjoiluissa tilaajan on helppo pyytää ympäristövastuullisia ratkaisuja: WWF:n kala- ja lihaoppaiden noudattaminen, luomu- ja sertifioitujen tuotteiden käyttäminen, pyrkimys lähiruuan maksimaaliseen hyödyntämiseen sekä kasvisten lisääminen tarjoiluihin.

Catering-yritykset sekä hotellien ja kokouspaikkojen keittiöt noudattavatkin jo pitkälti näitä ratkaisuja.

Green meetings. kuva: Annariina Kukkonen
Suomen arktisissa kokouksissa tarjoilut valmistetaan ympäristövastuullisen oppaan periaatteiden mukaisesti. Kuva: Annariina Kukkonen

Kokousmateriaalit sähköisiksi

Arktisen neuvoston kokouksiin liittyvissä hankinnoissa ulkoministeriö noudattaa niukkuutta ja tarkkaa harkintaa. Kokouksessa on saatavilla vain lehtiö ja kynä. Kokouskulkuluvan kaulanauha on rPET-materiaalista ja se tilataan ilman painatusta, jolloin nauha on käyttökelpoinen myöhemminkin.

Kokouskansioitakaan ei nykyään tarvita siinä määrin kuin ennen. Arktisen neuvoston kokouksissa Suomessa ei tulla jakamaan kokousmateriaalia paperisena, vaan kaikki on löydettävissä sähköisesti.

Lisäksi välttämättömimmissä hankinnoissa valitaan aina paras materiaali. Kaikki Suomen puheenjohtajuuskauden tuotteet painatetaan FSC-sertifioituun paperiin tai valmistetaan muutoin ympäristöystävällisistä materiaaleista. Esimerkiksi kokouspaikkojen visuaalinen ilme tehdään VTT:n patentoimalla staattisella julisteella, joka on mahdollista kiinnittää lähes mihin tahansa pintaan aina uudestaan. Staattisen julisteen hävittäminen on myös helpompaa kuin esimerkiksi perinteisen roll-upin.

Arktiset liput. Kuva: Annariina Kukkonen
Arktisen neuvoston kokouksissa liputetaan jäsenmaiden ja alkuperäiskansojen organisaatioiden lipuilla, Suomen kokouksissa ne vaihdetaan pöytälipuiksi – säästyy kuljetuskustannuksia ja energiaa. Kuva: Annariina Kukkonen

Turhat kuljetukset pois

Arktisen neuvoston kokouksissa on tapana viedä osallistujat tutustumaan paikkakunnan nähtävyyksiin. Useimmiten ilta-ohjelmassa on erilaisia vastaanottoja, joissa kokousosallistujat voivat verkostoitua paikallistoimijoiden kanssa. Näiden lisäksi pyritään järjestämään myös tutustumisia paikallisiin kestävää kehitystä tukeviin paikkoihin tai toimintoihin.

Järjestäjätiimi pyrkii suunnittelemaan erilaiset ohjelmanumerot siten, että erillisiä kuljetuksia ei tarvita. Joissain paikoissa kävellen siirtyminen ei ole mahdollista muun muassa ajanpuutteen tai välimatkan vuoksi. Tällöin esimerkiksi Helsingin kokouksessa kokousvieraat viedään raitiovaunulla kokouspaikalta Kansallismuseoon. Helsingin kaupungin kesäoppaat toimivat oppaina.

"Puheenjohtajuuden ansiosta myös pienille ympäristövastuullisille teoille saadaan enemmän huomiota", Kukkonen iloitsee.

Ulkoministeriön toiveena onkin, että myös Suomea seuraava puheenjohtajamaa Islanti jatkaisi samaa työtä.

Muualla verkossa