Hävittäjähankinnoista työtä ja toimeentuloa Suomeen

Suomen tulevasta hävittäjähankinnasta päätettiin 10.12.2021. Hankintaan liittyvällä teollisella yhteistyöllä luodaan suomalaiselle teollisuudelle uutta merkittävää teknologista osaamista.

”Hankinta tuo uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille teollisen yhteistyön kautta, ja syventää sitä kautta myös kauppasuhteitamme Yhdysvaltojen kanssa”, kommentoi hankintaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Tarjouksen teollisen yhteistyön välitön ja välillinen kotimainen työllisyysvaikutus on yhteensä noin 6000 henkilötyövuotta.

”Teollisen yhteistyön ratkaisu luo huoltovarmuuden näkökulmasta vakuuttavaa osaamista kotimaiseen teollisuuteen, ja on kansantaloudellisesti merkittävä. Hankinnan tuomat työpaikat ja toimeentulo ovat myös tervetulleita hankinnan sivutuotteita”, kommentoi teollisesta yhteistyöstä vastaava työministeri Tuula Haatainen.

Teollinen yhteistyö koostuu sekä suorasta että epäsuorasta yhteistyöstä. Suora teollinen yhteistyö kohdistuu suoraan hankittavaan hävittäjään, kun taas epäsuora teollinen yhteistyön kohteena on valtion keskeisten turvallisuusetujen kannalta tärkeän teknologian ja osaamisen siirto Suomen puolustus- ja turvallisuusteollisuudelle.

Keskeisimmät teollisen yhteistyön projektit ovat laajamittainen F-35-eturunkojen valmistaminen Suomessa myös muille käyttäjille, rakennekomponenttien tuotanto sekä laitteiden testaus- ja huoltokyky. Lisäksi Suomeen tarjotaan moottoreiden loppukokoonpanoprojektia Ilmavoimien koneisiin.

”Pitkällä aikavälillä toteutettava hankinta tarkoittaa, että mittavalle joukolle suomalaisyrityksiä avautuu ovi Yhdysvaltojen markkinoille sekä erinomainen tilaisuus tarjota osaamistaan. Työllisyys- ja elinvoimavaikutukset tulevat näkymään eri puolilla Suomea”, elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo.

Teollisen yhteistyön tavoitteena on sotilaallisen maanpuolustuksen, valtion turvallisuuden ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisen puolustus- ja turvallisuusteollisen tuotannon, teknologian ja osaamisen kehittäminen ja ylläpito sekä kansallisen huoltovarmuuden parantaminen ja turvaaminen. 

Lisätiedot:
työministeri Haataisen erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 029 504 7372
elinkeinoministeri Lintilän erityisavustaja Antti Siika-aho, p. 050 575 4118
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnarin erityisavustaja Tiina Vainio, p. 050 524 6559

Puolustusministeriön tiedote: Lockheed Martin F-35A Lightning II on Suomen seuraava monitoimihävittäjä(Linkki toiselle web-sivustolle.)