Eurooppa ja Afrikka vihreän, digitaalisen ja kestävän kehityksen rakentajina

Eurooppa ja Afrikka vihreän, digitaalisen ja kestävän kehityksen rakentajina

Miten Suomi voi tukea EU:n Afrikka-politiikan tavoitteita? Millaisia mahdollisuuksia EU:n Afrikka-kumppanuus ja –instrumentit tarjoavat suomalaistoimijoille? Mitä osaamista EU:n ja Afrikan kumppanuuden toimeenpanossa tarvitaan? EU:n ja Suomen strategioiden yhtymäkohdista ja EU:n Afrikka-kumppanuuden Suomelle ja suomalaistoimijoille tarjoamista mahdollisuuksista keskustellaan torstaina 5.11. Mukana keskustelussa ovat komissaari Jutta Urpilainen, ulkoministeri Pekka Haavisto sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

​​​Suomi laatii parhaillaan Afrikka-strategiaa

Suomen Afrikka-strategian tarkoituksena on kehittää ja monipuolistaa Suomen suhteita Afrikan maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa. Strategia on koko valtionhallinnon yhteinen ja sitä valmistellaan ulkoministeriön johdolla. Strategia kattaa myös Euroopan unionin ja Afrikan suhteet, joita tarkastellaan strategiassa Suomen näkökulmasta.

EU:n Afrikka-strategia

EU julkisti maaliskuussa oman Afrikka-strategiansa komission ja korkean edustajan yhteisenä tiedonantona, jota täydensivät kesäkuussa annetut neuvoston päätelmät. EU:n tavoitteena on strategisempi, laaja-alaisempi ja tasavertaisempi suhde Afrikan maihin ja Afrikan unioniin. Kumppanuutta Afrikan kanssa halutaan vahvistaa erityisesti viidellä painopistesektorilla:

  • Vihreä rakennemuutos
  • Digitaalinen siirtymä
  • Kestävä kehitys ja työpaikat
  • Rauha ja hyvä hallinto
  • Muuttoliike ja liikkuvuus.

Keskeinen tavoite kumppanuudessa on kasvattaa EU:n investointeja Afrikan vihreän siirtymän, digitalisaation ja kestävän kehityksen tukemiseksi. EU:n rahoitusvälineillä on jo nyt mobilisoitu huomattavia investointeja Afrikkaan. Näihin kuuluvat investoinnit liikenteeseen, puhtaaseen energiaan, maatalouteen ja yksityissektorin kehittämiseen. Parhaillaan neuvoteltavan EU:n naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineeseen (NDICI) sisältyvän Euroopan kestävän kehityksen rahaston kautta on tarkoitus myöntää jopa 60 miljardia euroa takuutoimiin, joilla edistetään kestäviä investointeja pääasiassa Afrikkaan vuosina 2021 - 2027. Rahasto tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaistoimijoille.

Sisarmantereiden kehittyvä kumppanuus

Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n Afrikka-suhteiden vahvistamiseen ja kannattaa siirtymistä kohti kumppanuutta, joka perustuu vahvemmin poliittiseen vuoropuheluun, kauppaan ja vastavuoroisuuteen. EU:n strategian ja päätelmien linjat otetaan huomioon Suomen Afrikka-strategian valmistelussa.

Tavoitteena on, että Suomen strategia täydentää EU-tason linjauksia. Suomi tukee tavoitetta vahvistaa EU:n yhtenäisyyttä ja näkyvyyttä Afrikan maissa, jota on pyritty lisäämään eri toimijat yhteen tuovan Team Europe -toimintatavan kautta. Strategian pyrkimyksenä on myös kasvattaa suomalaisten toimijoiden osallistumista ja suomalaisen osaamisen hyödyntämistä EU-AU -kumppanuuden toimeenpanossa.

Tervetuloa kuulemaan, millaista Afrikka-politiikkaa Suomi toivoo EU:lta

EU:n ja Suomen strategioiden yhtymäkohdista ja EU:n Afrikka-kumppanuuden Suomelle ja suomalaistoimijoille tarjoamista mahdollisuuksista keskustelevat torstaina 5.11. klo 17.15-18.15 EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen, ulkoministeri Pekka Haavisto sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Keskustelua juontaa ulkoministeriön viestintäjohtaja Elina Ravantti.

Ilmoittaudu mukaan(Linkki toiselle verkkosivustolle) 3.11. mennessä. Osallistumislinkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille 4.11. Kuulijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin kautta.

 

Tilaisuuden tallenne:

Sosiaalisessa mediassa keskustelua Afrikka-strategiasta käydään tunnisteella #afrikkastrategia.

Lisätietoa EU:n Afrikka-strategiasta: