angle-left Euroopan komission rakenneuudistusten tukiohjelman hakukierros avattu

Euroopan komission rakenneuudistusten tukiohjelman hakukierros avattu

Komission rakenneuudistusten tukiohjelma tarjoaa rahoitusta ja teknistä apua kaikille jäsenmaille. Ohjelman tavoitteena on tukea jäsenmaiden rakenteellisia uudistuksia sekä edistää kasvua ja kilpailukykyä. Vuoden 2019 hakukierros on nyt avattu.

Rahoitusta myönnetään jäsenmaiden hakemusten perusteella julkishallinnon kehittämishankkeisiin tarpeiden ja harkinnan mukaan. Tuki ei vaadi jäsenvaltioilta omarahoitusta. Tukea voidaan suunnata kaikille hallinnonaloille. Painopisteinä ovat julkishallinto, talous, verotus, liiketoimintaympäristön kehittäminen, kilpailukyky, työllisyys, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristö.

Ohjelmaa koordinoi komission rakenneuudistusten tukipalvelu (SRSS). Kansallisena koordinaatiotahona toimiva ulkoministeriön Twinning-tiimi antaa lisätietoa hakuprosessista. Hakemukset käsitellään komissiossa loppuvuoden aikana ja toteutettaviksi valitut hankkeet voivat alkaa keväällä 2019.

Hakemukset tulee toimittaa 17.10.2018 mennessä osoitteella twinning@formin.fi.

Komissio neuvottelee mielellään hakemuksista jäsenvaltion edustajien kanssa ennen hakemusten jättämistä, jotta hakuprosessi olisi mahdollisimman onnistunut. Hakemuksissa huomioidaan uudistusten tärkeys ja kiireys, yhdenmukaisuus EU-politiikan tavoitteiden ja EU-lainsäädännön kanssa, kansalliset strategiat ja uudistusohjelmat sekä omistajuus. Myös hakemusten laatu kuten kokonaisvaltaisuus, vaikuttavuus ja tavoitteiden selkeys huomioidaan.

 

Ohjeet hankehakemuksen tekemiseen:

Hankehakemukset tulee tehdä liitteenä olevaa hakulomaketta käyttäen. Ulkoministeriön Twinning-tiimi toimittaa hakemukset edelleen komissiolle. Lokakuun alusta lähtien käyttöön tulee myös sähköinen hakulomake, mistä voi kysyä lisätietoja Twinning-tiimiltä.

 

 

 

Lisätietoja: tiiminvetäjä Heidi Lempinen, +358 295 350 669, heidi.lempinen@formin.fi tai twinning@formin.fi.