angle-left Arktinen talousneuvosto on vastuullisen talouskehityksen ääni arktisessa yhteistyössä
Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Arktinen talousneuvosto on vastuullisen talouskehityksen ääni arktisessa yhteistyössä

Arktisen talousneuvoston tehtävänä on edistää kestävää taloudellista kasvua ja ympäristönsuojelua sekä sosiaalista kestävyyttä arktisilla alueilla.Tero Vauraste toimii Suomen arktisella puheenjohtajuuskaudella 2017-2019 Arktisen talousneuvoston puheenjohtajana. Vauraste vastasi kysymyksiimme talousneuvoston toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista.

Tero Vauraste ja Liisa Holmberg. Kuva_House of Lapland
Tero Vauraste on Arktisen talousneuvoston puheenjohtaja vuosina 2017-2019. Kuvassa hän poseeraa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtorin Liisa Holmbergin kanssa. Kuva: House of Lapland

Kuka olet ja mikä on toimenkuvasi Suomen arktisen puheenjohtajakauden aikana?

Olen Arctia Oy:n toimitusjohtaja ja Arktisen talousneuvoston ja sen hallituksen jäsen. Suomen puheenjohtajuuskaudella 9.5.2017 alkaen toimin Arktisen talousneuvoston puheenjohtajana.

Mitä Arktinen talousneuvosto tekee?

Arktinen talousneuvosto edistää kestävää ja vastuullista talouskehitystä arktisilla alueilla tuomalla liiketoimintanäkökulmaa arktisiin kysymyksiin ja toimimalla vuoropuhelussa Arktisen neuvoston ja arktisella alueella toimivien yritysten kanssa.

Talousneuvoston nelihenkisessä hallituksessa ja laajemmassa johtokunnassa toimii elinkeinoelämän edustajia jokaisesta arktisesta jäsenmaasta ja –organisaatiosta.

Toiminta nojautuu myös aktiivisiin työryhmiin, joita on perustettu arktisen merenkulun, vastuullisen luonnonvarojen kehityksen ja telekommunikaation aloilla. Lisää työryhmiä ollaan perustamassa matkailun ja turismin, kalastuksen ja vesivarojen käytön sekä lentoliikenteen ja muun infrastruktuurin kestävien investointien edistämiseksi.

Mitkä ovat Suomen tärkeimmät tavoitteet puheenjohtajakaudella talousneuvoston näkökulmasta? Miten Suomi voi vaikuttaa?

Suomalainen elinkeinoelämä on aktiivisesti mukana talousneuvoston toiminnassa. Haluamme puheenjohtajuuskauden aikana edistää Arktisen talousneuvoston viittä läpileikkaavaa teemaa, jotka ovat:

  • liiketoimintayhteyksien vahvistaminen arktisten maiden kesken
  • yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen infrastruktuuri-investoinneissa
  • vakaiden ja ennustettavien sääntelyjärjestelmien tukeminen
  • teollisuuden ja tutkimusympäristöjen parempi tiedon ja datan jakaminen sekä
  • alkuperäiskansojen perinnetiedon, kestävän kehityksen ja pienten ja paikallisten yritysten huomiointi kaikessa toiminnassa.

Aiomme tukea erityisesti hyvien liiketoimintayhteyksien syntymistä ja yritysten verkottumista. Suunnitelmissa on tapahtumien ja yritysesittelyiden järjestäminen, tiivis tiedonvaihto keskeisten sidosryhmien kanssa, konkreettisia selvitys- ja hankeideoita, tiedonvaihtoa sekä Suomen arktisen osaamisen kansainvälisen näkyvyyden parantaminen.

Tavoitteenamme on edistää hyvien yhteyksien, asiantuntevan ja turvallisen arktisen alueen kehittämistä.

Talousneuvoston toimintaa tukee Suomessa laaja verkosto elinkeinoelämän sekä julkisen hallinnon toimijoita, jotka kokoontuvat säännöllisesti koordinoimaan näkemyksiään ja ideoimaan uusia aloitteita. Aktiivisen tukiryhmän avulla suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuudet vaikuttaa talousneuvoston ja kestävän arktisen liiketoiminnan kehitykseen ovat hyviä.

Kerro mieleenpainuvin arktinen muistosi?

Mahdollisuus keskustella Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman kanssa Anchoragessa Galcier-konferenssin yhteydessä hotellin kuntosalilla arktisista asioista, jäänmurrosta ja hiihdosta

Muualla verkossa