Möte för allmänheten om det europeiska året för interkulturell dialog

Pressmeddelande 6/2008
8.1.2008

Europainformationen i Nyland arrangerar informations- och diskussionsmötet "Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 2008. Mihin sitä tarvitaan?" (Europeiska året för interkulturell dialog 2008. Varför behövs det?") den 15 januari klockan 14-16 i Infocentrum i Lilla parlamentet på Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Året för interkulturell dialog är en fortsättning på det europeiska året för lika möjligheter för alla 2007. Hur firas Europaåret i Finland? Vilka är förväntningarna på året?

Specialsakkunnig Ulla Nyberg vid Statens konstmuseum presenterar kommande projekt under Europaåret i Finland. Projektkoordinator Anne Holopainen vid IOM (International Organization for Migration) behandlar invandringen som fenomen och integrationen av invandrare. Ordföranden för ENAR Finland (European network against racism) Ali Qassim berättar hur Europaåret kan utnyttjas i Europa och Finland. Ordföranden för Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar) Anna Leskinen behandlar temat utifrån de ryskspråkigas integrationsbehov.

Vissa anföranden hålls på engelska och diskussionsspråket är finska. Före mötet serveras kaffe. Inträdet är fritt.

Närmare upplysningar: regioninformatören vid Europainformationen i Nyland Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565, mobil 040 510 7511 eller e-post: fornamn.efternamn@formin.fi