FNs generalförsamling effektiverar sitt arbete under Holkeris ledning


Ordföranden för FNs 55 generalförsamling, statsrådet Harri Holkeri vill under slutet av sin mandatperiod koncentrera sig på att förnya generalförsamlingens arbetssätt och förbereda de stora specialmötena innan han den 11 september överlåter sin ordförandeklubba till representanten för Syd-Korea.

"Jag väntar mig mycket av Finlands ordförandeskap", säger Holkeri och sade sig hoppas att Finlands aktiva roll skulle fortsätta i ledningen av generalförsamlingen och att Finladn skulle bli hågkommet som en medlem som når resultat.

Enligt Holkeri kan reformeringen och effektiveringen av generalförsamlingens arbete ske på många sätt, tex. genom att gallra bort föredragningslistor, minska årligen återkommande rapporter och även i övrigt lätta på byråkratin. Som ett exempel nämnde Holkeri röstningssystemet som i dataåldern är direkt arkaiskt. Det tog en dag att för hand få fram 14 domare till Jugoslaviens krigsförbrytelsedomstol.

Som ordförande för generalförsamlingen har Holkeri under de senaste månaderna besökt bl.a Kina, Japan, Indonesien och Öst-Timor. I Öst-Timor spelar FN en betydande roll i uppbyggnadsarbetet, som i det från Indonesien lösgjorda och av inbördeskrig plågade öriket startade sgs från nollpunkten för halvtannat år sedan. Enligt Holkeri kan Öst-Timor mycket väl bli FNs 190 medlemsstat bara det klarar av sinaa inrikespolitiska problem. Öst-Timor utgör dock enligt Holkeri ett gott exempel på det som FN kan åstadkomma bara dess medlemmar uppvisar gemensam vilja för att nå sina mål.

Holkeris nästa resmål är Nigeria, där han skall delta i den afrikanska enhetsorganisationen OAUs specialla toppmöte om aids, tuberkulos och malaria. Förutom Holkeri skall även bl.a USAs förre president Bill Clinton tala inför mötet.

Inkommande stormöten, som arrangeras av FN, är konferensen om de allra fattigaste ländernas problem i Bryssel, boendefrågor vid Habitat-uppföljningskonferensen, HIV/AIDS-frågan vid generalförsamlingens specialsession i juni samt rasismen på en världskonferens i Sydafrika i juni.


YK