FN:s flyktingkomissar efterlyser permanenta lösningar


Finland ger sitt fulla stöd åt flyktingkomissarens arbete, konstaterade Erkki Tuomioja vid en presskonferens tisdagen den 22 maj, med anledning av FN-flyktingkomissaren Ruud Lubbers besök i Helsingfors. Under besöket diskuterade Tuomioja och Lubbers både Finlands och EU:s flyktingpolitik, i synnerhet i enlighet med de principer som godkändes av Tammerfors toppmötet.

Den nyligen utnämnda flyktingkomissaren ser som sin viktigaste uppgift att skydda de personer som inte åtnjuter medborgarskydd i något som helst land. I detta nu finns det ca 20 miljoner flyktingar i världen.

Under de senaste två åren har UNCHR:s budget haft ett ca 20 porcents underskott. Flyktingkomissaren påminde, att stöd av UNCHR även gagnar de rika länderna. Organisationens främsta uppgift är flyktingskyddet, men det är också viktigt att finna permanenta lösningar, betonade Lubbers.

Flyktingfrågan är alltjämt aktuell, torts att 50 år gått sedan UNHCR grundades, sade Lubbers. Regeringarna bör vara realistiska, världens nationer behöver en effektiv flyktingorganisation som förmår försvara flyktingarnas rättigheter och garantera att länderna iakttar Genevekonventionen av år 1951.


UNHCR(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK
ihmisoikeudet